Pola Plaskota
President
president@esn.pl
Michalina Mondrach
Vice President
vice@esn.pl
Joanna Marczuk
Treasurer
treasurer@esn.pl
Adrianna Płaskocińska
Communication Manager
communication@esn.pl
Adam Kowalski
Project Manager
pm@esn.pl
Janusz Mączka
National Representative
poland@esn.org

Zadaniem Zarządu ESN Polska jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. To również Zarząd planuje kierunek działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją. W Zarządzie ESN Polska zasiadają przynajmniej trzy osoby, tj. Przewodniczący, Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz Członek Zarządu ds. Finansów. W czasie Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjęta może zostać również uchwała powołująca funkcje Wiceprzewodniczącego, Członka Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich oraz Członka Zarządu ds. Komunikacji. Działania Zarządu skierowane są w stronę realizacji celów Stowarzyszenia.