Sekcja jest podstawową i najważniejszą jednostką organizacyjną w strukturach Stowarzyszenia ESN Polska oraz ESN International. Od działań na poziomie sekcji zależą działania na poziomie narodowym i międzynarodowym. Dlatego tak ważne jest, aby kłaść ciągły nacisk na rozwój sekcji oraz dążyć do tworzenia nowych, a także wspierania już istniejących.

  1. By zacząć jakąkolwiek działalność potrzebni są ludzie. By powstała sekcja musi znaleźć się grupa osób, która będzie chciała stworzyć zespół, chcący działać na rzecz studentów zagranicznych oraz realizować założenia zawarte w Statucie Stowarzyszenia. Bardzo często są to osoby, które powróciły właśnie z wymiany zagranicznej, ale nie chcą rozstawać się z atmosferą 'Erasmusa'.
  2. Bardzo ważne jest nawiązanie kontaktów z Biurem Współpracy Zagranicznej. To od nich pozyskujemy informacje na temat przyjeżdżających Erasmusów oraz Polaków powracających z wymian, którzy są idealnymi kandydatami na członków sekcji. Biura są też w większości przypadków źródłem, z którego sekcja pozyskuje środki na swoją działalność. Oni też powinni być wsparciem przy organizacji eventów przeznaczonych dla studentów zagranicznych czy polskich, chociażby przez udzielenie patronatu czy pośredniczenie w rozmowach z władzami Uczelni. Podejmując się współpracy z Biurem warto na samym początku określić zasady waszej wzajemnej współpracy. ESN jest organizacją studencką, a Biuro jest częścią administracji na Uczelni.
  3. Początek działalności. Na samym początku, zanim zaczniecie działać na rzecz ESN i Erasmusów, bardzo ważną rzeczą jest abyście sami poznali się bardzo dobrze. Jeżeli zintegrujecie członków waszych przyszłych sekcji ze sobą oraz wypracujecie jasne zasady współdziałania, pozwoli wam to uniknąć wielu konfliktów i nieporozumień w przyszłości. Dużo lepiej pracuje się w grupie ludzi, którzy się znają, potrafią razem realizować zamierzone cele, a wszelkie problemy są w stanie rozwiązać w sposób prosty i polubowny. Dopiero później możecie zacząć myśleć nad celami jakie chcecie zrealizować, sposobie podziału pracy i obowiązków. Podstawowym zadaniem na początku działalności jest wdrożenie projektu Mentor, czyli przydzieleniu opiekunów dla zagranicznych studentów.
  4. Przed rozpoczęciem działalności w ESN należy skontaktować się z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia ESN Polska (vice@esn.pl). Wiceprzewodniczący wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące założenia sekcji ESN.
  5. Kolejnym krokiem zbliżającym przyszłą sekcję do bycia oficjalną sekcją jest rozpoczęcie starań o zarejestrowanie organizacji studenckiej na Uczelni oraz rozpoczęcie prac nad statutem sekcji. Statut sekcji nie może być sprzeczny ze statutem Stowarzyszenia ESN Polska oraz ze statutem Uczelni. W trakcie prac nad statutem sekcji warto kontaktować się na bieżąco z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia ESN Polska. Pozwoli to uniknąć wielu błędów. Gotowy statut należy przedstawić radcom prawnym na swojej Uczelni, który po jego zatwierdzeniu, należy zanieść do odpowiedniej osoby (przeważnie JM Rektor lub Rektor ds. Dydaktyki) na Uczelni wraz z prośbą o zatwierdzenie nowej organizacji studenckiej.
  6. Posiadając już statut oraz pozwolenie na działanie organizacji studenckiej na Uczelni, należy złożyć oficjalny wniosek na ręce Wiceprzewodniczącego o przyjęcie nowej sekcji ESN do Stowarzyszenia z jednoczesnym przesłaniem statutu oraz dokumentu potwierdzającego działalność danej organizacji (kopia). Na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Wiceprzewodniczący poddaje pod głosowanie Delegatom zgodę na przyjęcie organizacji na okres próbny do sieci, jako sekcji kandydującej. Podczas okresu próbnego, który trwa 12 miesięcy, sekcja kandydująca przygotowuje się do stania się pełnoprawną sekcją ESN, poprzez m.in. realizację projektów ESN.
  7. Po upływie okresu próbnego, na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Wiceprzewodniczący poddaje pod głosowanie Delegatom zgodę na powstanie i działalność nowej sekcji ESN albo przedłużenie okresu próbnego. Delegaci poprzez uchwałę przyjmują (lub nie) nową sekcję. Nowa sekcja rozpoczyna oficjalną działalność pod nazwą ESN w momencie podjęcia uchwały o powstaniu nowej sekcji.
  8. Następnym etapem jest kontakt z National Representative (poland@esn.org), wypełnienie formularza aplikacyjnego (dostępnego na stronie www.esn.org) i przetłumaczenie statutu sekcji na język angielski oraz przesłanie obydwu dokumentów do National Representative, który na spotkaniu CNR zgłasza powstanie nowej sekcji.