Stowarzyszenie ESN Polska 
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa 
www.esn.pl 
NIP 521-337-63-70
REGON 140421760
KRS 0000246363

Numery rachunków bankowych:
PLN

97 1910 1048 2204 3075 0556 0001
EUR
70 1910 1048 2204 3075 0556 0002 

 

Kontakt do Zarządu Kontakt w sprawie finansów Współpraca
board[at]esn.pl treasurer[at]esn.pl partnership[at]esn.pl

Kwestie techniczne strony
it[at]esn.pl