Stowarzyszenie ESN Polska 
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa
NIP 521-337-63-70
REGON 140421760
KRS 0000246363