Po raz pierwszy projekt został zrealizowany w 2008 r. z okazji X-lecia Programu Erasmus w Polsce. Stanowi symbol nowej generacji świadomych Europejczyków, dbających o własną edukację, zdrowie oraz środowisko, w którym żyją. Las Erasmusa to wspólne sadzenie drzew i przyczynianie się do zwiększenia ilości zalesionych obszarów w Polsce. Wydarzenia odbywające się w ramach projektu w większej mierze organizowane są przy współpracy z Lasami Państwowymi, dzięki czemu po ciężkiej pracy studenci mają okazję zintegrować się przy ognisku i poznać problemy środowiskowe z punktu widzenia leśników.