Skład nowego zarządu:  

Przewodniczący - Diana Jastrzębska
Wice-Przewodniczący - Anna Krysiuk
Członek Zarządu ds. Finansów - Anna Troka
Członek Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych - Anna Orkisz

 

 

Członkowie nowego Zarządu oraz ustępujący Zarząd