Erasmus Student Network (ESN) jest największą organizacją studencką w Europie. Od 1989 roku dumnie reprezentuje interesy młodych obywateli całej Europy. ESN znajduje się w 39 państwach Starego Kontynentu - Stowarzyszenie ESN Polska ma zaszczyt reprezentować nasz kraj. ESN to również dziesiątki tysięcy otwartych na świat, ambitnych wolontariuszy, którzy w ramach hasła „Students helping Students” co roku pomagają około 200 000 uczestnikom wymian międzynarodowych. To oczywiście nie wszystko - ESN szerzy mobilność, dba o rozwój edukacji w ramach programów wymian międzynarodowych, promuje ideę wolontariatu i dba o wszystkich swoich członków.

#THISisESN
Więcej informacji -> http://esn.org/