Sekcja Uczelnia Social Media
ESN PB Białystok

Białystok University of Technology

        
ESN UwB Białystok  University in Białystok      
ESN Gdańsk  Gdańsk University of Technology       
ESN UG Gdańsk University of Gdańsk      
ESN AGH Kraków AGH University of Science and Technology in Kraków      
ESN PK Kraków  Kraków University of Technology      
ESN UEK Kraków   Kraków University of Economics      
ESN UJ Kraków Jagiellonian University in Kraków      
ESN LUT Lublin  Lublin University of Technology    
ESN UMCS Lublin Maria Curie-Skłodowska University in Lublin    
ESN-EYE Łódź Łódź University of Technology      
ESN UŁ Łódź  University of Łódź    
ESN Olsztyn

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

     
ESN Poznań  Poznań University of Technology    
ESN UAM Poznań   Adam Mickiewicz University in Poznań      
ESN UE Poznań  Poznań University of Economics      
ESN WSB Poznań  WSB University in Poznań       
ESN Szczecin University of Szczecin      
ESN UMK Toruń Nicolaus Copernicus University    
ESN UŚ Katowice University of Silesia in Katowice      
ESN PW Warszawa  Warsaw University of Technology      
ESN SGGW Warszawa   Warsaw University of Life Sciences    
ESN SGH Warszawa   Warsaw School of Economics    
ESN SWPS Warszawa  University of Social Sciences and Humanities in Warsaw      
ESN UKSW Warszawa  Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw      
ESN UW Warszawa University of Warsaw    
ESN WUM Warszawa Medical University of Warsaw    
ESN PWr Wrocław Wrocław University of Science and Technology      
ESN UE Wrocław  Wrocław University of Economics