Sekcja Uczelnia Social Media
ESN PB Białystok Politechnika Białostocka         
ESN UwB Białystok   Uniwersytet w Białymstoku      
ESN Gdańsk  Politechnika Gdańska       
ESN UG Gdańsk  Uniwersytet Gdański      
ESN AGH Kraków  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie      
ESN PK Kraków  Politechnika Krakowska      
ESN UEK Kraków   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie      
ESN UJ Kraków Uniwersytet Jagielloński      
ESN LUT Lublin Politechnika Lubleska    
ESN UMCS Lublin Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie    
ESN-EYE Łódź Politechnika Łódzka      
ESN UŁ Łódź  Uniwersytet Łódzki    
ESN Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

     
ESN Poznań  Politechnika Poznańska    
ESN UAM Poznań  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu      
ESN UE Poznań  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu      
ESN WSB Poznań  Wyższa Szkola Bankowa w Poznaniu       
ESN Szczecin Uniwersytet Szczeciński      
ESN UMK Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu    
ESN UŚ Katowice  Uniwersytet Śląski w Katowicach      
ESN PW Warszawa  Politechnika Warszawska      
ESN SGGW Warszawa  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie    
ESN SGH Warszawa   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie    
ESN SWPS Warszawa  Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie      
ESN UKSW Warszawa  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie      
ESN UW Warszawa  Uniwersytet Warszawski    
ESN WUM Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie    
ESN PWr Wrocław Politechnika Wrocławska      
ESN UE Wrocław  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu