Miasto Sekcja Uczelnia Social Media
Białystok ESN PB Białystok Politechnika Białostocka       
ESN UwB Białystok   Uniwersytet w Białymstoku     
Gdańsk ESN Gdańsk  Politechnika Gdańska      
ESN UG Gdańsk  Uniwersytet Gdański      
Kraków
 
ESN AGH Kraków  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie      
ESN PK Kraków  Politechnika Krakowska      
ESN UEK Kraków   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie      
ESN UJ Kraków Uniwersytet Jagielloński      
Lublin ESN LUT Politechnika Lubleska    
ESN UMCS Lublin Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie    
Łódź ESN-EYE Łódź Politechnika Łódzka      
ESN UŁ Łódź  Uniwersytet Łódzki    
Olsztyn ESN Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

    
Poznań ESN Poznań  Politechnika Poznańska    
ESN UAM Poznań  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu      
ESN UE Poznań  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu      
     
Szczecin ESN Szczecin Uniwersytet Szczeciński      
Toruń ESN Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu    
Katowice ESN UŚ Katowice  Uniwersytet Śląski w Katowicach      
Warszawa ESN PW Warszawa  Politechnika Warszawska      
ESN SGGW  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie    
ESN SGH Warszawa   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie    
ESN SWPS University  Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie      
ESN UKSW Warszawa  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie      
ESN UW Warszawa  Uniwersytet Warszawski    
ESN WUM Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie    
Wrocław ESN PWr Politechnika Wrocławska      
ESN UE Wrocław  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu