Zadaniem Zarządu ESN Polska jest kierowanie bieżącymi pracami Związku stowarzyszeń oraz reprezentowanie ESN Polska na zewnątrz. To również Zarząd planuje kierunek działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją. W Zarządzie ESN Polska zasiadają przynajmniej trzy osoby, tj. Przewodniczący oraz Członek Zarządu ds. Finansów. W czasie Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjęta może zostać również uchwała powołująca funkcje Wiceprzewodniczącego, Członka Zarządu ds. Projektów Ogólnopolskich oraz Członka Zarządu ds. Komunikacji. Działania Zarządu skierowane są w stronę realizacji celów Związku.

 

Zarząd ESN Polska 2022/2023

Dominika Guzik
President

 

Julia Ners
Vice President

 

Artur Albiński
Treasurer

 

Adam Pawleta
Project Manager

 

Bartosz Skorek
Communication Manager

 

 

 

Zarząd ESN Polska 2021/2022

Kaja Kaczkiełło
President

Adrianna Warkoczewska
Vice President

Maja Barańska 
Treasurer

Aleksandra Kulesza

Project Manager

Paulina Bednarek
Communication Manager

 

Zarząd ESN Polska 2020/2021

 

Culture Cause

Pola Plaskota
President
 

Michalina Mondrach
Vice President
 

Joanna Marczuk
Treasurer

Adrianna Płaskocińska
Communication Manager
 

Adam Kowalski
Project Manager
 

 

Zarząd ESN Polska 2019/2020

Culture Cause

Karolina Mroczko
President

Pola Plaskota
Vice President

Paulina Żywicka
Treasurer

 

Wiktoria Lachowska
Project Manager

 

Martyna Płucienniczak
National Representative

Zarząd ESN Polska 2018/2019

Culture Cause

Radosław Łyko
President

Damian Piróg
Vice President

Natalia Izdebska
Treasurer

 

Natalia Kostrzewa
Project Manager

 

Bartosz Wojtas
National Representative

Zarząd ESN Polska 2017/2018

Culture Cause

Agata Lech
President

Karolina Rutkowska
Vice President

Katarzyna Kowalska
Treasurer

 

Monika Milewska
Project Manager

 

Aleksandra Seweryn
National Representative

 

Zarząd ESN Polska 2016/2017

Culture Cause

Anna Krysiuk
President

Szymon Semper
Vice President

Filip Wypijewski
Treasurer

 

Bartosz Seidel
Project Manager

 

Igor Pater
National Representative