Stowarzyszenie ESN Polska przyznało honorowe członkostwo za wieloletnie zaangażowanie w prace Stowarzyszenia następującym osobom:

AGNIESZKA SKRABURSKA

 • Członek pierwszego Zarządu ESN Polska 2003-2004 jako członek odpowiedzialna za Fundrising, w tym prace nad pisaniem statutu ESN Polska
 • Przewodnicząca OC NP w Krakowie w październiku 2003 roku
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ESN Polska 2004/2005
 • Reprezentant ESN Polska AGM Helsinki 2004 i AGM Gdańsk 2005
 • Prowadząca obrady AGM 2005
 • Przewodnicząca ESN UJ Kraków 2003-2005
 • Wieloletnie współpracownik kolejnych Zarządów w roli doradcy
 • Koordynator projektu ESN ID na UJ w 2003
 • Discover Europe na UJ w 2004
 • Działalność na rzecz ESN-u w Petrus Communication w Paryżu

MICHAŁ ZASADA

 • Przewodniczący ESN Polska 2003-2005 w tym prace nad pisaniem statutu ESN Polska
 • NR 2003/2004
 • Wielokrotny reprezentant ESN Polska na AGM i NP
 • Przewodniczący OC AGM Gdańsk
 • Przewodniczący ESN Gdańsk 2002-2006
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2005-2006
 • Członek Studenckich Rzeczników Bolońskich

ARTUR ORŁOWSKI

 • Członek Zarządu ESN Polska 2004/2005 w funkcji Finansisty
 • Reprezentant ESN Polska AGM Helsinki 2004 i AGM Gdańsk 2005
 • Przewodniczący i Założyciel ESN SGH
 • Pomysłodawca i pierwszy koordynator projektu ESN ID w Polsce
 • Członek Pierwszego Zespołu tworzącego kartę ESN ID na poziomie międzynarodowym 2004
 • Członek Komisji Rewizyjnej 2005/2006
 • Wielokrotny reprezentant ESN Polska na AGM i NP

PATRYK RZYMYSZKIEWICZ

 • Uczestnik drugiego NP, które odbyło się w Krakowie (październik 2003)
 • Członek pierwszego nieformalnego zarządu ogólnopolskiego ESN jako członek ds. kontaktów (Październik 2003 - Luty 2004)
 • Delegat ESN SGH na AGM 2004 Helsinki
 • Członek zarządu ESN Polska jako członek ds. kontaktów (Luty 2004 - Luty 2005)
 • Przewodniczący ESN Polska (Luty 2005 - Luty 2006)
 • Współinicjator projektu Studenckich Rzeczników Bolońskich
 • Osiągnął sukces w zarejestrowaniu ESN Polska jako legalnie działającego stowarzyszenia (po długim okresie zmagań)

JUSTYNA ADAMIEC

 • Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Członek sekcji ESN UJ od 2006 roku
 • Członek Zarządu ESN Polska ds. PR od kwietnia 2008 do grudnia 2008
 • Ogólnopolski Koordynator X-lecia Programu Erasmus w Polsce
 • Autorka projektu SocialErasmus
 • Autorka pomysłu Lasów Erasmusa
 • Ogólnopolski Koordynator SocialErasmus w latach 2008-2010
 • Wraz Magdaleną Pawelczyk sprawiła, że SocialErasmus został projektem międzynarodowym ESN

JOANNA SZECHLICKA

 • Członek sekcji ESN Gdańsk; od 2003 roku miała szansę tworzyć początki razem z założycielem Michałem Zasadą.
 • Członek komitetu organizacyjnego konkursu Discover Europe (2003 r.)
 • Członek zarządu ds. Finansów sekcji ESN Gdańsk (od maja 2004) - głównym jej zadaniem było wtedy rozliczenie AGM 2005 w Gdańsku oraz wielu innych mniejszych i większych projektów, w tym pierwszej ogólnopolskiej imprezy dla Erasmusów - Sleepless Party (czerwiec 2004).
 • Przewodnicząca sekcji (styczeń 2006 - maj 2007)
 • Przygotowywała Fun(d)raising Conference w Gdansku, które było drugą edycją tego cyklu szkoleń po Wiedniu i odbywało się w dniach 7-10 września 2006.
 • Na poziomie Stowarzyszenia pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansów przez 2,5 kadencji (luty 2006 - kwiecień 2008) W tym czasie przygotowywała i rysowała plany XX-lecia Erasmusa i X-lecia Erasmusa w Polsce, przygowywała wnioski o granty oraz rozliczała dofinansowania
 • Aktywnie uczestniczyła w większości Spotkań Delegatów i National Platform ESN Polska. Prowadziła warsztaty i szkolenia na spotkaniach statutowych i obozie Świeżynki.
 • Reprezentowała polski ESN na AGMach w latach 2005-2008. Cały swój okres studiów poświęciła na rozwój organizacji i pomoc studentom obcokrajowcom

KRZYSZTOF DZIKIEWICZ

 • sekretarz ESN Polska (2005/2006)
 • przewodniczący Stowarzyszenia (2006/07)
 • członek Komisji Rewizyjnej (2007/08)
 • jego zasługą były zmiany wprowadzone do już istniejącego statutu Stowarzyszenia
 • przysłużył się do poprawy współpracy między narodowymi sekcjami, wierząc w to, że ESN może realizować duże projekty na narodowym poziomie
 • przyczynił się do rozwoju współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus - dało to podstawy do przyznania Stowarzyszeniu pierwszego dużego dofinansowania, przeznaczonego na obchody XX-lecia Programu Erasmus w Europie. Kolejny duży sukces to przygotowanie gruntu pod kolejne dofinansowanie z NA, przeznaczonego głównie na obchody X-lecia Programu Erasmus w Polsce.
 • doprowadził do ustanowienia przez ESN International - Council of National Delegates (CND) jako platformy współpracy poziomów narodowych ESN, co ostatecznie zostało przegłosowane na AGM w Pradze w 2007

FILIP MIKOŁAJCZYK

 • członek Komisji Rewizyjnej (2007/2008)
 • mimo, że nigdy formalnie nie był członkiem Stowarzyszenia od kilku lat, jako członek wspierający, ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie
 • od zawsze podpowiadał, nakierowywał, wyjaśniał. Takie jego cechy, jak profesjonalna wiedza i cierpliwość, niezwykle wzbogacały działalność trzech wcześniejszych zarządów i ich członków, a przez to oddziaływały na całe stowarzyszenie.

ANNA BURTAN

 • członek Zarządu ds. HR ESN Łazarski 2007-2008
 • przewodnicząca ESN UW 2010
 • National Representative Stowarzyszenia ESN Polska 2008-2009
 • członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska 2011-2012
 • Koordynator ds. Szkoleń (2 kadencje) 2007-2008 oraz 2011-2012
 • Education Officer Stowarzyszenia ESN Polska 2013-2014
 • założyciel i pierwszy przewodniczący Communication Committee ESN Int. 2009-2011
 • szkoleniowiec Eduk8

BEATA SKIBIŃSKA - FRSE

 

ADRIANNA SKOLIMOWSKA​

 • Członek honorowy Stowarzyszenia od 2018
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu ESN Polska 2014/15
 • Członek Komisji Rewizyjnej ESN Polska 2013/14, 2016-18
 • Członek Grupy Prawnej od 2012 
 • Członek Komitetu FR 2012/13
 • Członek OC ds. Finansów ESNOLYMPICS 2013
 • Członek SOS Team / Legal Team ESN International od 2017
 • Członek AGM Advisory Team ESN International od 2016 
 • Vice-Head OC AGM Warsaw 2016
 • Członek Finance Committee ESN International od 2015
 • Vice-Chair AGM Thessaloniki 2019  
 • Członek sekcji ESN UKSW od 2010, gdzie była m.in. Wiceprzewodniczącą, Przewodniczącą, wieloletnim członkiem Komisji Rewizyjnej
 • Jedna z inicjatorów wprowadzenia Audit Commission i Arbitratiion Board w ESN International i autorka zmian statutowych.
 • Wieloletni doradca Zarządów ESN Polska i sekcji, jedna z inicjatorów zmiany formy działalności ESN Polska, autorka wielu zmian statutowych, nadal wspiera Stowarzyszenie służąc radą i pomocą.

ROBERT BANET

 • Działalność w ESN od grudnia 2010
 • Przewodniczący ESN AGH 2012/13
 • Koordynator ESNcard w ESN PL 2013/14
 • Koordynator ESNcard w ESN AISBL 2014/15
 • Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 2014/15
 • Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 2017/18
 • Koordynator projektu badawczego ESNsurvey 2019
 • Vice-Chair AGM Sweden 2020
 • Były członek Komitetów w ESN PL oraz ESN AISBL, zespołów projektowych w ESN AISBL, zespołów kontrolnych, Grupy ASAP 
 • Szkoleniowiec, wielokrotny przewodniczący Prezydium, prezenter, prowadzący konferencji, debat i gal
 • Współzałożyciel kooperacji międzynarodowej ESN AGH z innymi sekcjami w ramach "Section Meeting" od 2013
 • Członek honorowy Stowarzyszenia od 2020