W przypadku wyjazdów na Erasmusa, każdy przypadek jest inny i każdy student ma inną sytuację. Jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości związane z Twoim wyjazdem, dokumentami, formalnościami, uczelnią zagraniczną czy stypendium - odezwij się do uczelnianego Biura Wymian Zagranicznych. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej zadawanych przez studentów pytań, może uda nam się rozwiać Twoje wątpliwości

 


W przypadku studiów są to 3 miesiące, w przypadku praktyk 2 miesiące.

Takie sytuacje oczywiście się zdarzają, niemożliwe, żeby nasza uczelnia wysyłająca miała podpisane wszystkie umowy świata. W takim przypadku można podpytać w Biurze Wymian Zagranicznych, czy nasza uczelnia macierzysta nie chciałaby podpisać umowy z konkretną uczelnią zagraniczną, tak, abyśmy mogli wyjechać. Można zapytać, czy jest możliwość zaangażowania się w proces podpisywania umowy, ale w większości przypadków uczelnia macierzysta woli sama zarządzać formalnościami. Ważne jest, żeby zgłosić chęć podpisania nowej umowy odpowiednio wcześniej - około rok, półtora roku przed planowanym wyjazdem. Raczej mało prawdopodobne jest, żeby umowa międzyuczelniana została podpisana w ciągu 1-2 miesięcy.

Podobnie jak w przypadku nowej umowy międzyuczelnianej, należy zwrócić się do Biura Wymian Zagranicznych. W rozmowy można też zaangażować Koordynatora umowy, która już jest podpisana na naszej uczelni wysyłającej - on/ona często ma kontakt do uczelni zagranicznej i zna ją “od środka”, a tym samym może wiedzieć, czy uczelnia będzie skora podpisać nową umowę dotyczącą innych wydziałów.

Jest to zależne od uczelni wysyłającej - na niektórych uczelniach studenci mogą wyjechać na studia bądź praktyki Erasmus+ z brakami w punktach ECTS, na innych jest to niedopuszczalne. Pewne uczelnie dopuszczają rekrutację na studia/praktyki Erasmus+ z brakami, natomiast podczas rekrutacji studenci zobowiązują się do zaliczenia braków, tak, aby móc wyjechać “z czystym kontem”, w przeciwnym przypadku, student nie jest dopuszczony do wyjazdu.

Zakłada się, że student zrealizuje za granicą tyle punktów, ile określone jest w siatce przedmiotów ECTS na konkretny semestr/rok wyjazdu (czyli 30 ECTS/semestr) na jego uczelni wysyłającej. Czasami podczas rozmów z Biurem Wymian Zagranicznych lub z Koordynatorem umowy/wydziałowym, okazuje się, że student może realizować za granicą +/- 5 ECTS (od zakładanej początkowo liczby), w zależności od przedmiotów, jakie wybiera. Jednak w większości przypadków jest to 30 ECTS.

Ta liczba jest zależna od Koordynatora praktyk/Dziekana podpisującego dokument Learning Agreement for Traineeships oraz od instytucji przyjmującej studenta. Program Erasmus+ nie określa minimalnej liczby godzin, które student musi odbyć podczas praktyk zagranicznych. Liczba godzin nie ma też wpływu na wysokość stypendium. Przyjmuje się jednak, że student powinien pracować między 20 a 40 godzin tygodniowo.

Oczywiście! Właśnie dlatego została stworzona druga część Learning Agreement for Studies, która nazywa się Changes. To tam wpisujemy zmiany do pierwotnie założonego programu nauki za granicą, tj. przedmioty, które chcemy zmienić. Ta część Learning Agreement, podobnie jak jego pierwsza część, musi być potwierdzona zarówno przez uczelnię przyjmującą, jak i uczelnię wysyłającą (musimy wysłać dokument do naszej uczelni z Polski). Każda uczelnia przyjmująca określa czas, podczas którego student może dokonać zmian w LAS, dlatego na spotkaniu organizacyjnym, najlepiej upewnić się, jaki jest na to deadline i do kiedy trzeba dostarczyć dokument ze wszystkimi podpisami (zwykle są to pierwsze 2-3 tygodnie semestru).

Tak! W przypadku jeśli w instytucji przyjmującej nastąpi jakaś niespodziewana zmiana, może my, jako studenci, dostaniemy awans albo dodatkowe obowiązki, warto je zmienić w LAT w części Changes. Wpisujemy tam zmiany, które nastąpiły i prosimy o podpis pracodawcę, a na koniec wysyłamy dokument do uczelni.

Tak! Jeśli z jakiegoś względu chcesz skrócić czas pobytu (np. wcześniej zaliczone egzaminy albo w przypadku praktyk niezbyt fajna firma czy miejsce pobytu), możesz to zrobić, ale musisz pamiętać, że będzie to związane ze zwrotem stypendium za okres czasu, o który skracasz wyjazd. W takim przypadku najlepiej zapytać o procedurę Biuro Wymian Zagranicznych.

Tak! Jeśli dysponujesz jeszcze kapitałem wyjazdowym i spełniasz inne wymagania założone przez uczelnię, możesz przedłużyć swój wyjazd. Zwykle studenci, którzy przedłużają wyjazd to studenci wyjeżdżający na jeden semestr, którzy chcą zostać kolejny semestr w tym samym miejscu bądź studenci, którzy chcą przedłużyć praktyki, bo podoba im się miejsce praktyk. W takim przypadku najlepiej zapytać o procedurę Biuro Wymian Zagranicznych.