Jak założyć sekcję lokalną ESN?

 

Erasmus Student Network Polska jest częścią największej międzynarodowej organizacji studenckiej w Europie, a w Polsce działamy już od ponad 20 lat! Każdego semestru nasi wolontariusze na 29 uczelniach wyższych w kraju, pomagają w sumie ponad 15.000 studentom z całego świata, którzy przyjechali na wymiany międzynarodowe i nie tylko. Naszymi głównymi celami są: wspieranie mobilności w ramach międzynarodowych wymian studenckich, szerzenie polskiej kultury wśród studentów zagranicznych, dostarczenie możliwości rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również socjalizacja studentów z innych krajów ze środowiskiem lokalnym.

 

Posiadanie lokalnej sekcji ESN stanowi dla uczelni wsparcie w zakresie realizacji i rozwoju wymian akademickich - zarówno wśród studentów przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających.

Wśród nich należy wskazać:

  • opiekę nad studentami przebywającymi na wymianie na polskiej uczelni, poprzez realizację projektu mentor/buddy
  • wspieranie uczelni w promocji mobilności studenckiej, szczególnie programu Erasmus
  • wsparcie merytoryczne płynące z działalności w największej organizacji studenckiej w Europie

 

 

Szczegóły administracyjno-prawne związane z utworzeniem lokalnej sekcji ESN można uzyskać poprzez wysłanie zapytania na mail vice@esn.pl