ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym w obszarch które nazywają się Causes of ESN. Są one dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:

                      

 

                     

 

Mając na celu integrację kulturową i socjalną studentów różnych narodowości oraz społeczności lokalnych, Stowarzyszenie ESN Polska prowadzi działalność projektową zarówno na poziomie ogólnopolskim (centralnym), jak i na poziomie lokalnym (sekcyjnym). Obecnie ESN Polska oprócz tworzenia inicjatyw i prowadzenia projektów w wyżej wymienionych obszarach, realizuje również 4 główne Projekty Ogólnopolskie.