ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym w obszarch które nazywają się Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny) . Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:

                      

 

                     

Mając na celu integrację kulturową i socjalną studentów różnych narodowości oraz społeczności lokalnych, Stowarzyszenie ESN Polska prowadzi działalność projektową zarówno na poziomie ogólnopolskim (centralnym), jak i na poziomie lokalnym (sekcyjnym). Obecnie przez Stowarzyszenie realizowanych jest 7 projektów głównych, jednak poszczególne sekcje, dostrzegając taką potrzebę, podejmują też własne inicjatywy lokalne. Tak prowadzone są między innymi projekty Tandem czy Cool’ture mające na celu rozwój kulturalny uczestników projektu, a także bezpośrednie tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia innych języków, tradycji i narodowości.