Wszystkiego najlepszego SocialErasmus!

Z okazji 10-lecia projektu SocialErasmus i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, lokalne sekcje Erasmus Student Network (ESN) z całego kraju zaprosiły studentów zagranicznych do wspólnego działania przy organizacji 100 aktywności na rzecz polskiego społeczeństwa. Od 11 listopada zostało zorganizowane 100 wydarzeń angażujących ponad 500 wolontariuszy z zagranicy. 

KTO SIĘ TEGO PODJĄŁ?

W inicjatywie wzięli udział członkowie 27 sekcji lokalnych Stowarzyszenia ESN Polska, studenci międzynarodowi biorący udział w programach wymiany zagranicznej (głównie Erasmus+) oraz przebywający w Polsce podczas całego okresu studiów. Zorganizowane przez siebie akcje dodawali sukcesywnie na główne wydarzenie na Facebooku: 100 for 100 - 10th Anniversary of the SocialErasmus Project.

WYDARZENIA W RAMACH AKCJI

Najczęściej organizowanym wydarzeniem okazało się Erasmus in Schools - inicjatywa, w ramach której studenci międzynarodowi odwiedzają przedszkola i szkoły, by pomóc w nauce języków obcych, opowiedzieć o swoim kraju i tradycjach, a przy okazji poznać Polską kulturę od jej najmłodszych przedstawicieli. Rekordziści (studenci Uniwersytetu Łódzkiego) odwiedzili aż 6 szkół! W tym roku, dzięki współpracy z Fundacją The Bridge, uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się więcej o celach zrównoważonego rozwoju w przyjaznej, bajkowej formie “Fairy Tales for a Fairer World”. Dla studentów z Politechniki Gdańskiej odwiedziny w szkole specjalnej i współpraca z dziećmi z niepełnosprawnościami były też prawdziwą lekcją… lepienia pierogów! 

Równie popularne co Erasmus in Schools były akcje charytatywne: studenci angażowali się w Szlachetną Paczkę (ESN Wrocław United, ESN Kraków United, ESN UŁ, ESN SGH, ESN SUT Gliwice, ESN UW), zbiórki artykułów szkolnych (ESN Gdańsk, ESN PB) oraz kiermasze wypieków świątecznych (ESN UP Wrocław, ESN Olsztyn) i kartek, w których wykonaniu pomagały przedszkolaki. Na Politechnice Łódzkiej zorganizowano charytatywny turniej Badmintona, na Politechnice Gdańskiej Christmas Charity Tournament, a studenci z krakowskich uczelni oraz Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali Christmas Dream Cup. Ta inicjatywa to znacznie więcej niż sport! Wydarzenie łączy w sobie aktywność fizyczną, sztukę i odwiedziny prawdziwych sportowych gwiazd - wszystko dla dzieci z domów dziecka. Studenci ze Szczecina zabrali dzieci z domu dziecka na łyżwy, a ci z UwB odwiedzili ich z prezentami i zaprosili do wspólnej zabawy przy nowych grach planszowych. ESN PWr, ESN SWPS University i ESN UW we współpracy z międzynarodowymi studentami przygotowali kartki świąteczne dla dzieci, które święta spędzą w szpitalu, by nieco rozjaśnić im ten czas z daleka od domu.

Studenci międzynarodowi brali też udział w przygotowywaniu posiłków w jadłodajni dla bezdomnych (ESN UAM Poznań) i byli zaangażowani w organizację kolacji wigilijnej dla chorych i niepełnosprawnych (ESN SGH). Krakowscy studenci złożyli wizytę w domu spokojnej starości, a studenci z Politechniki Łódzkiej obdarowali jego mieszkańców własnoręcznie przygotowanymi kartkami (ESN-EYE). 

Nie zapomniano także o mniejszych przyjaciołach - w ramach inicjatywy odwiedzono liczne schroniska dla zwierząt, dla których zebrano karmę, koce i zabawki. Sekcje ESN zorganizowały również wydarzenia budujące świadomość ekologiczną - takie jak dyskusja na temat zanieczyszczeń i wyzwań ekologicznych, zorganizowana przez ESN UW, zbiórki nakrętek (ESN PB, ESN US Szczecin) czy projekcja filmu o tematyce ekologicznej (ESN US Szczecin).

Od 19 listopada do 3 grudnia w wielu sekcjach w Polsce odbyły się także Social Inclusion Days, jako część międzynarodowej inicjatywy ESN. Oprócz wydarzeń SocialErasmus, zorganizowano również wydarzenia w celu włączenia społecznego oraz uświadomienia studentów na temat codziennego życia osób niepełnosprawnych - między innymi: kolację w ciemnościach, warsztaty języka migowego, zajęcia z języka angielskiego dla niedowidzących.

Pomysł na wzbogacanie doświadczeń międzynarodowych młodych ludzi  zrodził się w 2008 roku. Obecnie SocialErasmus jest międzynarodowym projektem całej sieci Erasmus Student Network (ESN). Przez ostatnie 10 lat, od pierwszych wydarzeń organizowanych przez Magdę Pawelczyk i Justynę Adamiec, ESN zaangażował tysiące studentów zagranicznych w działania wspierające integrację i świadomość międzykulturową. 10-lecie projektu SocialErasmus to 10 lat integracji, aktywnego obywatelstwa, radości i zmieniania świata pojedynczą inicjatywą na raz.

100 wydarzeń to symboliczny prezent dla Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości. To także ogromny wpływ podejmowanych wydarzeń na społeczeństwo. Każda akcja jest początkiem zmian nie tylko w życiu, ale przede wszystkim w postawie młodych ludzi!

Projekt został realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 

 

W jego realizację byli zaangażowani studenci z: 

 • Politechniki Gdańskiej (ESN Gdańsk), 
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ESN Olsztyn), 
 • Politechniki Białostockiej (ESN PB), 
 • Uniwersytetu Białostockiego (ESN UwB), 
 • Politechniki Wrocławskiej (ESN PWr), 
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ESN UP Wrocław), 
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ES UE Wrocław), 
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ESN UAM Poznań), 
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ESN UE Poznań), 
 • Uniwersytetu Łódzkiego (ESN UŁ), 
 • Politechniki Łódzkiej (ESN-EYE), 
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ESN UMK Toruń), 
 • Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Zachodniopomorskiej (ESN US Szczecin), 
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ESN Koźmiński), 
 • Politechniki Warszawskiej (ESN PW), 
 • Uniwersytetu Warszawskiego (ESN UW), 
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ESN SGGW), 
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ESN UKSW), 
 • Uniwersytetu SWPS (ESN SWPS University), 
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ESN SGH), 
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ESN AGH), 
 • Politechniki Krakowskiej (ESN PK), 
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ESN UEK), 
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ESN UJ), 
 • Politechniki Lubelskiej (ESN LUT),
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ESN UMCS) 
 • Politechniki Śląskiej (ESN SUT Gliwice)
 • Politechniki Rzeszowskiej (ESN PRz)

O SocialErasmus
Celem projektu SocialErasmus jest wzbogacenie doświadczeń międzynarodowych młodych ludzi przebywających za granicą poprzez wolontariat umożliwiający zrozumienie i poznanie problemów społeczeństwa oraz pracę nad znalezieniem rozwiązań. SocialErasmus oferuje możliwości poznania realiów innych środowisk i promuje postawę społeczną studentów, dla których jest to okazja do nauczenia się jak przyczynić się do zmiany w otaczającym nas świecie. Studenci mogą również nauczyć się, jak przyczynić się do zmiany społeczeństwa, będąc obywatelami świata. 

Naszą misją jest zapewnienie młodym obywatelom możliwości do wykorzystania ich doświadczenia nabytego w okresie mobilności,  wywołanie pozytywnej zmiany społecznej poprzez wolontariat oraz ukazanie dodatkowych korzyści wolontariatu jako części mobilności studenckiej poprzez projekt SocialErasmus. 

Projekt składa się z 8 filarów: Zwierzęta, Katastrofy, Dyskryminacja, Edukacja, Środowisko, Zdrowie, Ubóstwo, Przemoc - zaś jego mottem jest hasło: Leave your mark!

O Erasmus Student Network 
Jest największą organizacją studencką w Europie. ESN działa na ponad 520 uczelniach w 40 państwach Starego Kontynentu. Od 1989 roku dumnie reprezentujemy interesy młodych Europejczyków. Aktywnie bierzemy udział w debacie dotyczącej edukacji i procesu kształcenia, wspierając Komisję Europejską w działaniach na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa. W Polsce ESN funkcjonuje od 1998 roku i zrzesza 40 największych uczelni w kraju. Naszym głównym celem jest promowanie mobilności oraz wspieranie studentów zagranicznych na różnych poziomach edukacji podczas okresu ich nauki w Polsce. Skupiamy ponad 5000 wolontariuszy, którzy wspólnymi siłami wspierają program Erasmus+ pod hasłem „Students Helping Students” .