ESN po raz kolejny organizuje Social Inclusion Days, w celu promocji integracji studentów międzynarodowych z lokalną społecznością oraz aby zwiększyć zaangażowanie społeczne podczas mobilności studenckich!

Erasmus Student Network przygotowuje kolejną edycję Social Inclusion Days! Inicjatywy podejmowanej w ponad 42 krajach, której celem jest promocja inkluzywności programów mobilnościowych poprzez tworzone aktywności, które jednoczą studentów międzynarodowych z lokalną społecznością.  

Social Inclusion Days rozpoczną się 23 listopada i potrwają do 7 grudnia 2020 r. Podczas dwóch tygodni członkowie z ponad 500 sekcji lokalnych będą promować aktywności, których celem jest integracja studentów zagranicznych z lokalną społecznością i na odwrót. Dzięki tej inicjatywie studenci zagraniczni będą mieli możliwość lepszego zrozumienia społeczności w krajach, w których aktualnie przebywają i  staną się bardziej świadomi problemów społecznych, które tam występują. Razem z wolontariuszami będą dążyć do zwiększania integracji społecznej oraz szeroko pojętej inkluzywności. W ten sposób studenci mają realny wpływ w poszerzaniu świadomości na aspekty społeczne, mogąc jednocześnie wzmocnić poczucie solidarności. 

Pomimo że powstało już wiele wspaniałych i znaczących inicjatyw w poprzednich edycjach (takich jak lekcje w szkołach, wizyty w domach seniorów itp.), tego roku stajemy przed wyzwaniem nowej rzeczywistości w obliczu pandemii COVID-19. Niemniej jednak, nie poddajemy się. Sytuacja ta, pomoże nam odkryć nowe alternatywy. Tegoroczne wydarzenia związane z Social Inclusion Days skupią się głównie na sferze online: zapewniając bezpieczeństwo każdego i jednocześnie angażując uczestników w różnorodne akcje tematyczne.

Wydarzenia i inicjatywy odbywające się w ramach Social Inclusion Days umożliwią studentom z całej Europy zrozumieć i mieć wpływ na lokalną społeczność. W związku z tym, mają oni szansę na aktywny udział w życiu Europy, którzy są świadomi oraz okazują zrozumienie problemom społecznym i którzy pracują wspólnie nad lepszą, inkluzywniejszą przyszłością. Takie proaktywne podejście w społeczeństwie jest siłą napędową pokolenia Erasmusa, które zmienia świat.

Wraz z organizacją Social Inclusion Days naszym celem jest pielęgnowanie internacjonalizacji oraz przebicie się przez tzw. “bańkę Erasmusa” poprzez integrację studentów lokalnych i zagranicznych, którzy wspólnie tworzą wartościowe wydarzenia dla swoich lokalnych społeczności. ESN stoi za “wzbogaceniem społeczności poprzez studentów zagranicznych” i Social Inclusion Days są najlepszym narzędziem do osiągnięcia celu tej misji.

Kostis Giannidis, Przewodniczący Erasmus Student Network AISBL

 


 

ESN Polska również aktywnie włączy się w Social Inclusion Days. Wierzymy, że nawet w sferze online istnieje mnóstwo możliwości promowania inkluzywności i innych aspektów społecznych. W czasie trwania inicjatywy, razem z 29 sekcjami lokalnymi, będziemy organizować różne wydarzenia i kampanie online. Dodatkowo tegoroczne działania będą tworzone w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.