Już w najbliższym tygodniu 25-27 kwietnia odbędzie się Europejskie Forum Młodych Liderów, którego partnerem zostało ESN Polska. Jest to coroczne wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w którym udział biorą aktywni działaczy młodzieżowi z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Kaukazu w celu wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów.

 

W zaplanowanym forum weźmie udział 150 uczestników z całej Europy, studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu. Trzydniowe spotkanie odbędzie się na terenie MCK
i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

W ramach ścieżek tematycznych podczas forum są zaplanowane dyskusje i rozmowy na temat takich zagadnień, jak Technologie i krytyczne myślenie, Moje dane, Moja wolność, Miasta przyszłości, Europa równych szans, Życie w duchu demokracji, Zielona transformacja – dialog i zaangażowanie. Ponadto będą poruszone pytania związane z zagrożeniami współczesnego świata, zaangażowaniem społecznym i komunikacją w trakcie konfliktów oraz biznesem i gospodarką.

 

Podczas pierwszego dnia odbędzie się sesja plenarna dotycząca wymian zagranicznych - Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. 35 lat Erasmusa, w której udział wezmą: Kaja Kaczkiełło (Przewodnicząca, Erasmus Student Network Polska), Andrzej Kaleta (Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Joanna Maruszczak (Członkini Rady Wykonawczej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej), Marek Pawełczyk (Kierownik, Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska), Tomasz Pietrzykowski (Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Uniwersytet Śląski, Przewodniczący, Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)), Paweł Poszytek (Dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności). 

 

Przygotowana także zostanie wyjątkowa interaktywna przestrzeń dla młodych liderów Strefa Dialogu, gdzie odbędzie się dyskusja - Zaangażowanie społeczne i komunikacja. Jak być skutecznym w pomaganiu?, w której udział wezmą Dominika Guzik (ESN PK), Tymoteusz Ogłaza (ESN UW) i Kaja Kaczkiełło, pełniąca rolę moderatora.

 

Autorka: Julia Owczaruk, Education & Youth Team ESN Polska