Erasmus Student Network Polska dołączyło do inicjatywy Social Inclusion Days, która ma na celu wspieranie inkluzywnych programów mobilnościowych przez ponad 500 sekcji lokalnych w 41 krajach. Zorganizowane zostaną różnego typu wydarzenia, które poprzez wolontariat połączą studentów międzynarodowych z lokalnymi społecznościami.

Ta dwutygodniowa inicjatywa odbywająca się między 20. listopada a 4. grudnia umożliwi studentom międzynarodowym poszerzenie swojej wiedzy na temat kultury kraju, w którym się znajdują. Podczas wymiany Erasmus+ studenci biorą udział w wydarzeniach skupiających się na łączeniu ludzi, tj. wizyty w lokalnych szkołach i domach opieki, ale również wydarzenia podnoszące świadomość. Wolontariusze ESN użyją swojej wiedzy by zainspirować zmiany społeczne oraz zjednoczyć ludzi w różnym wieku oraz z różnych środowisk.

W zeszłym roku ponad 19 100 studentów międzynarodowych z pomocą 2 400 wolontariuszy ESN zaangażowało się w życie lokalnych społeczności.

 

“Inicjatywa Social Inclusion Days ma na celu zmobilizowanie tysięcy studentów międzynarodowych w całej Europie do zajęcia aktywnej roli w życiu lokalnych społeczności. Podczas tych dwóch tygodni nasze sekcje w 41 krajach połączą siły z uczelniami wyższymi oraz innymi organizacjami, by rozwijać działania wolontariackie. Da im to możliwość interakcji z lokalnymi społecznościami w znaczący sposób. W ESN wierzymy, że studiowanie za granicą powinno być uzupełniane nieformalnymi komponentami. W ten sposób możemy zwiększać zaangażowanie studentów w sprawy krajów oraz sprawić, że staną się obywatelami świata. Są to dwa bardzo ważne wyzwania społeczne nowoczesnego społeczeństwa.”

- Kostis Giannidis, Przewodniczący Erasmus Student Network

Aby dowiedzieć się więcej, napisz na adres: socialinclusion@esn.pl oraz odwiedź www.esn.org.