Erasmus Student Network Polska w ramach Erasmus Days (14-16 października) zorganizowało aż 40 wydarzeń, promujących mobilność studencką. Dzięki temu studenci
z całej Polski mogli dowiedzieć się jak wziąć udział w programie Erasmus+, a także jakie korzyści niesie za sobą międzynarodowa wymiana studencka.

 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej już po raz piąty na całym świecie w połowie października obchodzono Erasmus Days. To czas spotkań, debat, webinariów poświęconych programowi Erasmus+, w których kluczowa jest praktyczna strona funkcjonowania programu. Erasmus Days to szereg wydarzeń, podczas których kładzie się nacisk na upowszechnianie rezultatów programu Erasmus+. Podczas tegorocznej edycji zorganizowano 5667 wydarzeń w ponad 67 państwach. W tym roku koncentrowano się na takich tematach jak:

 

  • Włączanie społeczne i różnorodność
  • Cyfryzacja
  • Ekologia i zmiany klimatyczne
  • Aktywne obywatelstwo
  • Upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w minionej perspektywie programu, w latach 2014-2020.

 

Za organizację wydarzeń w ramach Erasmus Days odpowiadała nie tylko Komisja Europejska, ale przede wszystkim różne inne instytucje czy organizacje, którym zależy na promowaniu programu Erasmus+ i same są jego beneficjentami. W organizację Erasmus Days w Polsce włączyło się także stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska, będące częścią jednego z największych studenckich stowarzyszeń w Europie, odpowiedzialnego za wspieranie i rozwój wymian studenckich. W Polsce ESN Polska składa się z 28 sekcji lokalnych funkcjonujących w większości największych miast.

 

Wszystkie sekcje wzięły aktywny udział w Erasmus Days, dbając o to, by podczas tych trzech niezwykłych dni października było głośno o Erasmusie wśród studenckiej społeczności w całym kraju. Łącznie zorganizowano 40 wydarzeń, z czego 33 stanowiły kampanie online’owe, a 7 udało się zorganizować w przestrzeni offline (stoiska informacyjne, inicjatywy integracyjne). 

 

O skuteczności promocji programu Erasmus+ w ramach Erasmus Days będzie można przekonać się już niedługo, bowiem uczelnie za chwilę rozpoczną rekrutacje uczestników do programu Erasmus+ na zagraniczne wymiany studenckie. Oby obfitowały w zgłoszenia! 

 

Kolejna edycja Erasmus Days odbędzie się w dniach 12-14 października 2022 roku.