Dzień Konstytucji 3 Maja to polskie święto narodowe i państwowe, obchodzone - jak sama nazwa wskazuje- 3 Maja, dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w historii Polski.

3 Maja 1791 roku uchwalona została konstytucja regulująca ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów [państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego]. Była to pierwsza tego typu konstytucja w Europie i druga na świecie, zaraz po konstytucji amerykańskiej. Pomimo faktu, że ustawa obowiązywała jedynie przez rok, do czasu konfliktu Polsko-Rosyjskiego z 1792 roku, samo uchwalenie konstytucji określa się jako jedno z najważniejszych osiągnięć w historii Państwa Polskiego. 

3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem państwowym na parę dni po przyjęciu konstytucji przez tzw. Sejm Wielki. Obchody święta zostały zawieszone na parę dobrych lat w wyniku podziału Polski na skutek rozbiorów, zaś wznowiono je w 1918 r. po odzyskaniu przez państwo niepodległości. Po II Wojnie Światowej, w 1946r., oficjalne obchody święta konstytucji zostały ponownie zniesione, tym razem za sprawą władz komunistycznych. 3 Maja oficjalnie powrócił do kalendarza świąt państwowych w 1990 roku  po upadku komunizmu i widnieje w nim do dzisiaj. 

Dzień Konstytucji jest częścią dłuższego weekendu, tzw. Majówki, która obejmuje także Święto Pracy - 1 Maja. Wiąże się on z uroczystymi obchodami w wielu miastach Polski, gdzie mają miejsce liczne parady, wystawy, koncerty czy publiczne przemówienia władz państwowych. Wszystko utrzymane jest w patriotycznym tonie w celu podkreślenia powagi całego wydarzenia. Główne obchody mają miejsce w Warszawie, w obecności Prezydenta i ważnych osobistości. Program rozpoczyna uroczysta msza święta w bazylice św. Jana Chrzciciela, po której następuje część oficjalna z rozdaniem odznaczeń prezydenckich dla zasłużonych w krzewieniu polskiej kultury. Ceremonię uświetniają m.in. salwy żołnierzy, odczytanie wstępu do Konstytucji czy odśpiewanie pieśni patriotycznej Witaj Majowa Jutrzenko. Całość podsumowuje uroczysta parada żołnierzy. Tłumy ludzi gromadzą się także przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby uczcić pamięć poległych w walce o niepodległość. 
Uroczyste parady i inne wydarzenia mają miejsce w praktycznie każdym większym mieście w Polsce i są otwarte dla każdego. Jest to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć Polaków zjednoczonych , manifestujących swoją dumę narodową, co podkreślają setki biało-czerwonych flag powiewających tego dnia na polskich ulicach. 

Jan Matejko, słynny polski malarz, namalował obraz pod tytułem Konstytucja Trzeciego Maja, którego zdjęcie możecie zobaczyć w tle naszej okładki tekstu.

Joanna Zając