ESNsurvey jest to największy projekt badawczy Erasmus Student Network, mający realny wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego oraz mobilności studenckiej! Zostań aktywnym członkiem pokolenia Erasmusa i wywieraj rzeczywisty wpływ na przyszły kształt międzynarodowych programów wymian.

Czym jest ESNsurvey
ESNsurvey jest ogólnoeuropejskim projektem badawczy Erasmus Student Network, który ma na celu przyjrzeć się aktualnym zagadnieniom związanym z mobilnością akademicką i poza akademicką. To również jeden z największych i najbardziej udanych projektów ESN. W ostatnich latach ponad 100,000 uczniów odpowiedziało na nasze ankiety online. 
Pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2005 roku, od tej pory zespół ESNsurvey rokrocznie opracowuje internetowe badania naukowe, a później rozpowszechnia je wśród studentów europejskich oraz instytucji szkolnictwa wyższego. Wszystko to w celu gromadzenia informacji o doświadczeniach uczniów z ich wymiany studenckiej. 

 

Wsparcie projektu
Wiele stowarzyszeń, studentów, nauczycieli, akademickich, jak również różnych instytucji współpracowało z nami podczas realizacji projektu. ESNsurvey wspierana Komisja Europejska i jest rozpowszechniana w aż 39 krajach należących do sieci Erasmus Student Network, których sekcje są obecne w ponad 1000 instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie. Poprzez zebrane opinie studentów, ESN dostaje lepszy wgląd w sprawy i będzie w stanie reprezentować rzeczywiste potrzeby uczniów. Wyniki ESNsurvey są przekazywane do głównych zainteresowanych stron w programach szkolnictwa wyższego i mobilności: Komisji Europejskiej, agencji narodowej programu Erasmus+, instytucji szkolnictwa wyższego i wszystkich stowarzyszeń  zajmującym się tematyką mobilności studentów. Wierzymy, że nasza praca sprzyja mobilności i poprawia jakość warunków wymian studenckich dla młodych ludzi w Europie, a także poza nią.

Cele badania ESNsurvey
Tegoroczna edycja projektu ESNsurvey 2019 obejmuje temat studentów z programu Erasmus+ i ich poczucia obywatelstwa w działaniach politycznych, cywilnych i społecznych. Jak zmieniło się życie tych studentów po ich wymianie? Jaki jest wpływ programu Erasmus+ na studentów, którzy za pośrednictwem programu mają okazję poznać nową kulturę, nowych przyjaciół, żyć w środowisku międzynarodowym? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań znajdziesz w corocznym raporcie ESNsurvey.

Nie zapomnij wypełnić aktualnej ankiety ESNsurvey i dołącz do projektu!