Erasmus Student Network prowadzi badania dotyczące mobilności studenckich! Tegoroczna edycja skupia się na: doświadczeniach studentów, otrzymywanym wsparciu oraz wpływie mobilności na życie po powrocie do kraju. Szczególna uwaga została poświęcona COVID-19 i jego wpływowi na wymiany zagraniczne i zdobywane w ich trakcie doświadczenie. Aktualnie panująca sytuacja epidemiologiczna to najważniejszy czynnik zewnętrzny wpływający na mobilności studenckie. Kwestionariusz został opracowany przy wsparciu grupy ekspertów składającej się z Komisji Europejskiej, Lifelong Learning Platform (LLLP), European Association for International Education (EAIE), Academic Cooperation Association (ACA), International Association of Universities (IAU), i Uniwersytet w Tilburgu.

 

Kwestionariusz składa się z 6 części i zawiera pytania dotyczące mobilności studentów. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 20 minut. Udział w badaniu, pomoże ESN lepiej reprezentować interesy międzynarodowych studentów w przyszłości. Wyniki tegorocznego badania zostaną opublikowane w „Raporcie ESNsurvey 2021” około kwietnia 2021 roku.

 

     KLIKNIJ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ!     

 

Co to jest ESNsurvey?

ESNsurvey to największy ogólnoeuropejski projekt badawczy prowadzony wyłącznie przez wolontariuszy. Erasmus Student Network wykorzystuje wyniki, aby promować poprawę programów wymiany i edukacji w Europie. Jak co roku mamy nadzieję, że tysiące studentów z całej Europy wypełnią ankietę i podzieli się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi ze studiowaniem za granicą.

 

Poprzednie raporty z badań ESNsurvey można znaleźć tutaj.

 

Z góry dziękujemy za pomoc w realizacji tego projektu badawczego.

Jeśli chciałbyś/abyś omówić jakikolwiek aspekt badania, skontaktuj się z koordynatorem ESNsurvey, za pośrednictwem następującego adresu e-mail: survey-coordinator@esn.org.

 

Zespół ESNsurvey 2021

 

Komunikat w języku angielskim dotyczący badania można znaleźć na: https://www.esn.pl/en/esnsurvey-2021-share-your-experience