Podróże, nowi znajomi, przyjaźnie na całym świecie, radość z poznawania innej kultury oraz niezapomniane wspomnienia. To właśnie z tym kojarzy się program Erasmus+. Ale czy wiecie, że program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy na studia?

W ramach tego programu można wyjechać również na praktyki, podczas których będziecie mieli możliwość zdobycia pierwszych zawodowych doświadczeń za granicą. Oprócz tego czeka na Was to, co najpiękniejsze w programie Erasmus: wspaniałe miejsca i wspaniali ludzie! Jak wyjechać na praktyki? Wbrew pozorom nie tak trudno! Wszystkiego dowiecie się w tym artykule.

 

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktykę można odbyć w firmach, przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowych czy też innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea. Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Są to kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a także Szwajcaria i Turcja.

Praktyk nie można odbywać w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, w instytucjach Unii Europejskiej, a także w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

 

Jak wygląda procedura wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów na wyjazdy jest prowadzony przez uczelnię. Może być prowadzony centralnie lub też na poszczególnych wydziałach. Rekrutacja na wyjazdy zazwyczaj odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd na praktyki, jednakże dokładne daty zależą od poszczególnych uczelni.

Instytucja, którą wybierzecie, musi zostać zaakceptowana przez uczelnię, a dziedzina praktyk powinna być zgodna z dziedziną przez Was studiowaną. Praktyki Erasmus+ mogą być realizowane zarówno jako praktyki obowiązkowe wymagane przez uczelnie, jak i praktyki nieobowiązkowe. Procedury wyjazdu, terminy, kryteria brane przy rekrutacji, a także wysokość wypłacanego miesięcznie stypendium mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, czy nawet wydziałach, dlatego wszystkie szczegóły najlepiej sprawdzić na stronie uczelni lub też wydziału.

 

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka, w którym będziecie odbywać praktykę lub też języka wymaganego przez instytucję przyjmującą. Dodatkowe kryteria mogą być ustalane przez poszczególne uczelnie i obejmować np. motywację czy też aktywność na uczelni.

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Podstawowe obowiązki praktykanta określone są w dokumencie „Porozumienia o programie praktyk” (Training Agreement), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą oraz studenta. Porozumienie to będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.

Student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość stypendium wypłacanego co miesiąc, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego.

Przed wyjazdem na praktyki trzeba również wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro 26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednakże obejmuje tylko część świadczeń i obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu poza UE trzeba wykupić polisę ubezpieczeniową.

Gdy już wybierzecie instytucję, w której chcecie odbywać praktyki, a także wypełnicie wszystkie formalności, pozostaje Wam tylko jedno: wyruszyć na przygodę, podczas której zdobędziecie bezcenne doświadczenie, a także przywieziecie mnóstwo wspaniałych wspomnień.

 

Autor: Krzysztof Rafa