15 maja w Warszawie odbyła się konferencja Lead4change organizowana przez AIESEC. Celem wydarzenia było budowanie porozumienia, współpracy pomiędzy organizacjami, motywowanie studentów do działania i angażowania się, określenie sytuacji młodych ludzi w kraju oraz określenie i zrozumienie znaczenia każdej organizacji z osobna.

Podczas eventu odbyły się trzy rundy dyskusji, po trzy debaty w każdej. Uważam, że najciekawsza była debata prowadzona przez Pana Andrzeja Śmiecha- „Motywujące środowisko pracy - utopia czy twórcze wyzwanie lidera?”. Pojawiło się około 40 uczestników, którzy zostali podzieleni na 6-8 osobowe grupy. W ramach grup należało wytypować czynniki, które wpływają demotywująco na środowisko pracy. Wszystkie pomysły zostały wspólnie omówione i przedyskutowane, a prowadzący przedstawił kreatywne sposoby radzenia sobie z nimi. Podjęliśmy także temat budowania efektywnego zespołu i dobierania właściwych współpracowników, jako wyzwanie dla współczesnego lidera.

Andrzej Śmiech to trener biznesowy i coach z ogromnym doświadczeniem, a jednocześnie człowiek pełen pozytywnej energii, zarażający entuzjazmem. Wszystkie najważniejsze wnioski i konkluzje potrafił zobrazować w niezwykle przystępny sposób, podając przykłady i metafory.

 

 

 

/Natalia Gorąca, ESN UŁ