Mov'in Europe to kampania tworzona przez Erasmus Student Network, której głównym celem jest  promowanie mobilności jako stylu życia, poprzez zaangażowanie ambasadorów w działaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Mobilność jest stylem życia. Taką wiadomością dzeli się ESN przez 25 lat swojej działalności. Poprzez międzynarodowe doświadczenie studentów uczelni wyżych, promowanie mobilności przez sieć swoich 15.000 wolontariuszy, doświadcza się aktywnego obywatelstwa europejskiego wśród 447 organizacji ESN w 37 krajach.

To jest Mov’in Europe: