Pierwszego dnia  Milena Kruczyk przedstawiła budżet Stowarzyszenia na rok 2015, projekt diet na delegacje dla Zarządu ESN PL oraz Politykę Rachunkowości, a Adrianna Skolimowska zmiany do regulaminów (WZD, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Projektów Ogólnopolskich i Komitetów) i Statutu Stowarzyszenia. W tym dniu zaprezentowały się sekcje, które pretendowały do organizacji zjazdów w pierwszej połowie 2015: ESN UW –Upgrade, a kilka osób z różnych sekcji zgłosiło chęć połączenia sił i przedstawiło projekt SD Oscypek w Zakopanem, co jednak nie było na razie rozważane jako kandydatura poddawana pod głosowanie. Przedstawiciel ESN SGH wystąpił z prezentacją wizji AGM Warszawa 2016. Politechnika Częstochowska  jako sekcja aspirująca zaprezentowała swoją kandydaturę na sekcję kandydującą. W tym dniu swoje wystąpienie miał również przedstawiciel partnera ESN PL- mBanku, a Marta Skorupska przedstawiła wyniki współpracy z innymi partnerami.

Sobotnie obrady rozpoczęło osobiste sprawozdanie członków Zarządu (Robert Banet, Marta Bagińska, Marta Skorupska, Milena Kruczyk, Adrianna Skolimowska). Następnie goście zagraniczni (z Turcji, Austrii i Francji) opowiedzieli o działalności swoich krajów w ESN. Marta Bagińska przybliżyła aktualne działania ESN International, a także sprawozdanie z działalności Grupy Eksperckiej ds. GIODO, koordynator ogólnopolski SocialErasmus, Anna Wanicka, działalność tego projektu w październiku i listopadzie oraz współpracy z PPG Deco i Education First, a Komisja Rewizyjna  w osobie Natalii Raczyńskiej przedstawił możliwości działalności na wyższych poziomach ESN PL. Dodatkowo do organizacji NP zgłosił się Poznań United i przedstawił wstępną propozycję. Najważniejszą zmianą do agendy w tym dniu była dyskusja do wniosku delegatów o zobligowanie Zarządu do usunięcia sekcji ESN CC oraz ESN PK ze Stowarzyszenia na skutek niewywiązywania się z obowiązków wobec niego.

W piątek i sobotę miały również miejsce small sessions dla uczestników.

W niedzielę odbyły się głosowania.  Przyjęto nowy budżet, Politykę Rachunkowości, propozycję diet, poparto kandydaturę ESN SGH do organizacji AGM 2016, wybór ESN UW do organizacji  UPgrade i Poznań United na NP. Odrzucono wniosek o usunięcie członków sekcji ESN PK i ESN CC ze Stowarzyszenia. Politechnika Częstochowska została sekcją kandydującą. Nie odbyły się głosowania nad zmianami do Statutu i regulaminów na wniosek Komisji Rewizyjnej ze względu na umieszczenie ww. dokumentów z naniesionymi poprawkami do wglądu dla delegatów, a na to miejsce została zorganizowana dyskusja nt. niewywiązywania się sekcji ze swoich obowiązków. Po głosowaniach zaprezentowali się przedstawiciele ESN Czech Republic oraz ESN Lithuania.

 

/Joanna Marcinkowska, ESN UŁ