W pełni energii weszliśmy w nowy semestr! Planów jest wiele, a marzeniem oczywiście możliwość zorganizowania spotkania i szkoleń dla naszych członków w formie fizycznej. Niestety na to jeszcze trochę musimy poczekać. Jednak nie oznacza to, że się poddaliśmy i nie dostarczamy możliwości do nabywania nowych umiejętności. Wręcz przeciwnie! W dniach 6-8 marca, po raz kolejny zorganizowaliśmy weekend szkoleniowy online!

Wolontariusze ESN Polska mieli okazję szkolić się podczas czterech zjazdów funkcyjnych: HR Summit, Communication Summit, Business and Finance Conference oraz Social Inclusion. Wszystkie warsztaty odbyły się w formie online, a w sumie wzięło w nich udział ponad 180 wolontariuszy.

 

HR Summit

Zjazd skierowany był do osób zajmujących się zasobami ludzkimi w sekcjach lokalnych ESN i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Członkowie szkolili się na trzech ścieżkach o różnym poziomie zaawansowania. Basic HR przeznaczona dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z tą dziedziną, skupiała się na podstawach komunikacji, budowania zespołu czy metodach przeprowadzania rekrutacji. Członkowie poznali również perspektywy rozwoju w organizacji. Osoby, które mają już więcej doświadczenia w obszarze HR w sekcjach i są członkami zarządów lokalnych, brali udział w ścieżce Advanced HR. Skupiali się na planowaniu strategicznym, byciu liderem, przekazywaniu wiedzy oraz radzeniu sobie ze stresem. Członkowie Komitetu HR ESN Polska w tym samym czasie analizowali działania Komitetu, uczyli się podstaw grafik oraz zdobywali umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń.  

 

 

 

Communication Summit

Uczestnikami byli głównie lokalni PRzy i Communication Managerowie, a także osoby zainteresowane tematyką promocji, komunikacji i brandingu. Na dwóch ścieżkach zaawansowania zdobywali wiedzę z zakresu teorii komunikacji, prowadzenia social mediów i analizy statystycznej, copywritingu, czy też dawania feedbacku. Poruszone zostały również kwestie związane z IT, takie jak zarządzanie stroną www. 

Uczestnicy brali udział również w szkoleniu o inkluzywnej komunikacji, które zostało przeprowadzone przez, Elizavet Rozaki (ESN Greece), która koordynowała pracę nad poradnikiem “Inclusive communication manual”, które jest zbiorem praktycznych wskazówek o tym jak w sposób wyłączający komunikować się z międzynarodową młodzieżą. Poradnik można zobaczyć tutaj (klik).

 

 

 

Business & Finance Conference

Szkolenia na tym zjeździe, jak sama nazwa wskazuje, skupiały się na tematyce finansów i nawiązywania partnerstw. Wydarzenie podzielone było na dwie ścieżki tematyczne w ramach których, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o podtrzymywaniu relacji z partnerami, negocjacjach, finansach czy księgowości w stowarzyszeniach. 

 

 

 

Social Inclusion Meeting

Zjazd przeznaczony dla lokalnych ambasadorów Social Inclusion, czyli projektu promującego działania oparte na równości i potrzebach różnych grup społecznych. Uczestnicy szkolili się z zakresu organizacji wydarzeń czy zarządzania zespołem. Mogli także przedyskutować różne inicjatywy lokalne podczas wspólnego panelu wymiany praktyk.

 

 

Weekend szkoleniowy umożliwił naszym członkom poszerzenie swojej wiedzy z interesujących ich dziedzin oraz wymianę doświadczeń między różnymi sekcjami lokalnymi. Zjazdy, mimo formy online, pozwalają również na budowanie poszczególnych społeczności, co przekłada się na rozwój całej sieci ESN w Polsce.