Pod koniec kwietnia w Katowicach odbyła się największa impreza biznesowa Europy Centralnej - XIV Europejski Kongres Gospodarczy. Po dwóch latach przymusowej formy zdalnej, uczestnicy spotkali się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, aby dyskutować o najbardziej palących wyzwaniach współczesności - przede wszystkim o tym, jak wspierać Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją.

 

Europejski Kongres Gospodarczy łączy przedstawicieli świata biznesu, polityki, mediów i organizacji pozarządowych w celu poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze kwestie, takie jak wsparcie ukraińskich uchodźców, transformacja energetyczna czy odnowa gospodarcza po pandemii. Nic więc dziwnego, że w agendzie wydarzenia nie zabrakło panelu poświęconego programowi Erasmus+, który przez wielu jest uznawany za najbardziej udany program Unii Europejskiej. W dyskusji podsumowującej zalety programu i określającej stojące przed nim wyzwania wzięli udział rektorzy uczelni wyższych, prezes Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także przedstawiciele studentów, w tym przewodnicząca ESN Polska - Kaja Kaczkiełło.

 

 

Paneliści przekonywali, że program sprostał oczekiwaniom jego twórców. Przyczynił się nie tylko do rozwoju umiejętności jego uczestników, o czym świadczy wysokie zdanie pracodawców o ludziach uczestniczących
w międzynarodowych wymianach, ale też do wzmocnienia postaw obywatelskich oraz zrozumienia między różnymi kulturami. Profesorowie zwracali uwagę, że Erasmus+ poszerza horyzonty, wpływając na nowe metody nauczania. Prezes FRSE podkreślał z kolei, że program dotyczy nie tylko wymian akademickich, ale również szkolnych, a także staży pracowniczych.

 

Przewodnicząca ESN Polska oraz przedstawicielka Parlamentu Studentów RP w pełni zgodziły się odnośnie wszystkich zalet Erasmusa. Jednocześnie pojawił się postulat dalszej cyfryzacji programu i ograniczenia biurokracji, która pomimo istotnych ułatwień wprowadzonych w nowej perspektywie programu na lata 2021-27, ciągle stanowi wielką barierę dla potencjalnych beneficjentów. Podnoszona była przede wszystkim kwestia wzajemnej uznawalności przedmiotów przez uczelnie, a także potrzeba dodatkowych szkoleń dla koordynatorów wydziałowych programu.

 

 

Europejski Kongres Gospodarczy pragnie być czymś więcej niż tylko miejscem wymiany opinii. Organizatorzy chcą oferować konkretną wiedzę i narzędzia tym, którzy w przyszłości będa mieli wpływ na świat. Dlatego równolegle do Kongresu odbywało się Europejskie Forum Młodych Liderów, na które zaproszeni zostali aktywni młodzi ludzie z różnych zakątków Europy i świata. W swoich krajach ci młodzi uczestnicy często udzielają się w organizacjach pozarządowych oraz biorą udział w debacie publicznej. Podczas EFML mieli okazję przysłuchiwać się dyskusjom ekspertów, ale także zawierać nowe znajomości i uczestniczyć w tematycznych dyskusjach.

 

Jedną z takich dyskusji dotyczącą szeroko pojętej działalności wolontariackiej poprowadzili przedstawiciele ESN Polska: Kaja Kaczkiełło, Dominika Guzik oraz Tymoteusz Ogłaza. W dobie kryzysu uchodźczego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę, dyskusja skupiła się przede wszystkim na takich tematach, jak problem wypalenia wolontariuszy czy korzyści z pracy wolontariackiej dla obu stron. Podpierając się przykładami z własnego doświadczenia w wolontariacie, przedstawiciele ESN Polska zwracali uwagę na potrzebę precyzyjnego określenia swoich mocnych stron i tego, w jaki sposób przyszli wolontariusze pragną pomagać. 

 

Wolontariat to unikalna szansa na zaangażowanie się w coś mającego realny wpływ na świat dookoła nas - dlatego tak ważne jest, by podejmując działania wybierać te, wynikające z naszego dotychczasowego doświadczenia i pozwalające w pełnym stopniu wykorzystać nasze kompetencje.

- Dominika Guzik

 

Opcji działalności wolontariackiej jest wiele - od edukacyjnej, po pracę z osobami z niepełnosprawnością czy pomoc uchodźcom, dlatego tak istotne jest określenie obszaru, którym chce się zajmować oraz czasu jaki jest się w stanie na niego poświęcić. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie, że wolontariat to nie tylko poświęcenie, ale również konkretne korzyści, jak zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy i znajomości. Bez tego pierwotna motywacja do bezinteresownej pomocy może się szybko wypalić.

 

Najważniejsze, że nasza dyskusja była angażująca dla słuchaczy i tylu młodych aktywistów dzieliło się swoim doświadczeniem oraz pomysłami na to, jak skutecznie oraz długotrwale pomagać innym.

- Tymoteusz Ogłaza

 

Dyskusja nie zakończyła się wraz z końcem czasu na debatę. Szybko przeniosła się bowiem pod scenę, a później do studenckiego Radia Egida.

 

 

Education & Youth Team ESN Polska