Warszawa, 14 kwietnia 2017 r.

Informacja prasowa                                                                                      

 

Ruszyła rejestracja na debatę Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej? Aktywnie działasz w wolontariacie? Lubisz angażować się społecznie, a przy okazji aktywnie korzystasz z narzędzi online?
9 maja 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Erasmus+ zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Zarejestruj się i weź udział w debacie. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej
http://erasmusplus.org.pl/etm/.

Według badań z 2015 roku jedna piąta Polaków poświęca się pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Udzielają się w takim samym stopniu zarówno kobiety jak mężczyźni, natomiast zdecydowanie większe zaangażowanie jest po stronie osób młodych, jest jej aż 26 proc. spośród ogółu badanych[1].

Potencjał młodzieży w szczególny sposób docenia Unia Europejska, która co dwa lata inicjuje Europejski Tydzień Młodzieży. W tym roku europejskim hasłem przewodnim wydarzenia jest Twórz, działaj, włącz się. W związku z 30-leciem programu Erasmus tegoroczna edycja będzie okazją do popularyzacji programu, a także do wysłuchania pomysłów młodych ludzi na temat kształtowania przyszłych kierunków polityki młodzieżowej UE.

Polskie obchody ETM skupią się na tematyce zmian technologicznych. Postępujący rozwój społeczeństwa cyfrowego wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie,
a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, wielokulturowość.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza młodych do udziału w debacie Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim. Wydarzenie odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w sali wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie.

W debacie uczestniczyć będą Minister Anna Streżyńska, dr Paweł Poszytek Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, socjolog i Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji Marta Komorska, autor bloga Halo Ziemia Konrad Kruczkowski oraz Adam Janczewski z Rady Dzieci
i Młodzieży.

Po oficjalnych obchodach o godz. 16: 30 zapraszamy wszystkich uczestników debaty na koncert zespołu Lilly Hates Roses.

Na debatę można zarejestrować się poprzez stronę internetową http://erasmusplus.org.pl/etm/debata/. Ilość miejsc jest ograniczona.

Informujemy, że osobom spoza Warszawy zwracamy koszty podróży.

 

Kontakt dla mediów:

Barbar Feliksik
Rzecznik prasowy
tel.: 664-902-372
mail: bfeliksik@frse.org.pl  

Karolina Kalinowska
zespół prasowy
tel.: 224-631-174
mail: kkalinowska@frse.org.pl

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Fundacja funkcjonuje od 1993 roku. Inicjatywy, którymi zarządza instytucja dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2016 r. pełniła także funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce.

 

[1] Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2014 roku.