Jeżeli mowa o czerwcowej Section in the Spotlight to „słowem dokładnie opisującym ESN UŁ jest jakość”.  Tak rozpoczynała się aplikacja zwycięskiej sekcji, było całkiem jasne, że poprzez swoją aplikację sekcja pokazała, że stosuje się dokładnie do wygłoszonej przez siebie deklaracji.

Zarząd ESN UŁ składa się z sześciu członków, poza tym w sekcji działają koordynatorzy projektów wraz ze swoimi grupami roboczymi. Regularne spotkania są nieodłączną częścią sukcesu ESN UŁ; podczas zebrań zawsze znajdują czas na ewaluację i ocenę zorganizowanych przez siebie wydarzeń po to, żeby uczynić następne akcje jeszcze lepszymi! Jednym z aspektów, które sprawia, że ESN UŁ jest sekcją wyjątkową, jest system motywacyjny – ci z członków, którzy byli najbardziej aktywni w minionym  roku akademickim  zostaną nagrodzeni za swój trud poprzez wyjazd do nowej sekcji partnerskiej działającej w Czechach.

ESN UŁ nie zapomina również o działalności na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Członkowie sekcji są czynni na obu wspomnianych powyżej poziomach, obecny przewodniczący sekcji ESN Polska wywodzi się z ESN UŁ.  Co więcej, ESN UŁ stara się, aby jego członkowie byli zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na poziomie międzynarodowym  poprzez regularne informowanie o open callach oraz poprzez delegowanie członków na spotkania na szczeblu międzynarodowym.

Ponadto, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków ESN UŁ, sekcja może pochwalić się bardzo owocną współpracą międzynarodową – rozpoczęto ostatnio oficjalną współpracę z sekcją ESN Como Lyon oraz ESN VSTE.

Bardzo ważną rzeczą dla ESN UŁ jest podkreślanie i pokazywanie, że ESN nie wiąże się jedynie z imprezami. Tak jak inne sekcje ESN UŁ prowadzi projekt językowy Tandem jak i również system mentor, sekcja jest również bardzo aktywna jeżeli chodzi o projekt SocialErasmus. Od stycznia bieżącego roku brała udział w projekcie Erasmus in Schools, Las Erasmusa, została zorganizowana zbiórka żywności dla zwierząt z pobliskiego schroniska; w chwili obecnej sekcja przygotowuje się do Erasmus Hall.  Inne z wydarzeń jakie są organizowane to gry miejskie, photowalki czy zwiedzanie muzeów.

ESN UŁ nie stara się jedynie zachęcić studentów z zagranicy do udziału w organizowanych przez nich wydarzeniach, ale również zachęca ich do czynnej działalności w sekcji oraz do pomocy przy organizowaniu poszczególnych wydarzeń. Działania tego typu są podejmowane, ponieważ załoga ESN UŁ zdaje sobie doskonale sprawę, że osobą, która najlepiej zrozumie studenta z wymiany Erasmus jest, oczywiście inny student, który przyjechał na wymianę. Wielu ze studentów decyduje się na dołączenie do ESN po powrocie do swoich państw, a dwóch z Erasmusów postanowiło skończyć swoje studia w Polsce i działają aktywnie w sekcji jako pełnoprawni członkowie!

Poza wspomnianymi już wcześniej działaniami podejmowanymi przez sekcję, flagowym projektem ESN UŁ jest projekt, który odbywał się niedawno: chodzi o ExchangeAbility Week, który miał miejsce pomiędzy 8 a 11 maja 2014r. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia; jego celem było zintegrowanie studentów zagranicznych oraz studentów niepełnosprawnych, żeby ukazać z jakimi problemami osoby niepełnosprawne muszą radzić sobie każdego dnia. Na ExchangeAbility week składały się cztery osobne wydarzenia: Kolacja w ciemności, aby móc zrozumieć sytuację osób niewidomych, Warsztaty z osobami niesłyszącymi, w trakcie których uczestnicy mieli, m.in., okazję nauczyć się kilku słów w języku migowym, oraz zajęcia sportowe w trakcie których celem było sprawdzenie w jaki sposób wygląda poruszanie się na wózku  inwalidzkim.

Wszystkie zasługi ESN UŁ oraz ich jakoś składają się na to, że w czerwcu to właśnie ta sekcja zyskała miano Section in the Spotlight.  Członkowie ESN UŁ starają się być kreatywni, doskonale rozumieją jakie są cele działalności w ESN, i próbują to przenieść na prowadzoną przez siebie działalność. To, że w ESN UŁ każdy skupia się na potrzebach sekcji jako całości, jej członków oraz studentów zagranicznych sprawia, że sekcja działa tak dobrze.