Warszawa, 4 grudnia 2020 roku 

[English version attached below] 

W obliczu zapowiedzi weta budżetu UE, Stowarzyszenie ESN Polska poniższym oświadczeniem wzywa do prowadzenia negocjacji budżetowych w sposób uwzględniający interes beneficjentów programu Erasmus+: polskich i zagranicznych studentów, a także pracowników naukowych, uczniów, nauczycieli oraz organizacji pozarządowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na pogłębiającą się dezinformację w kwestii przyszłości programu Erasmus+, która obecnie wpływa na rosnący niepokój wśród studentów, już teraz zmagających się ze zmianami w trybie nauczania podczas pandemii.

Z możliwości programu Erasmus+ od 1989 roku skorzystało ponad 10 milionów osób. W Polsce, co roku, na wymiany studenckie w ramach Programu wyjeżdża ponad 15 tys. studentów. Badania potwierdzają, że Erasmus spełnia swoje założenia, a uczestnicy zauważają wzrost kompetencji w różnych obszarach, które wykorzystują w późniejszym życiu. Beneficjenci nie tylko stają się pokoleniem młodych, świadomych i aktywnych osób, ale też przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego.

Jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój mobilności w Polsce, na co dzień obserwujemy bezpośredni wpływ Programu zarówno na osoby, które miały okazję wziąć udział w wymianach i projektach w ramach Erasmus+, jak i tych, którzy doświadczyli internacjonalizacji w domu, dzięki goszczeniu studentów zagranicznych podczas swoich zajęć.

Pełen tekst stanowiska Stowarzyszenia ESN Polska można znaleźć poniżej oraz w załączniku na dole strony.