Raport z działalności Stowarzyszenia ESN Polska (PL050)
dla Krajowego Biura Eurodesk Polska

 

Stowarzyszenie ESN Polska to organizacja zrzeszająca studentów-wolontariuszy zainteresowanych obszarami edukacji i mobilności akademickiej. Działalność Erasmus Student Network Polska koncentruje się na wspieraniu międzynarodowych wymian studenckich i promocji programów mobilnościowych. W Polsce ESN składa się z 28 aktywnie działających sekcji lokalnych, które funkcjonują przy uczelniach w największych miastach kraju. Nasi wolontariusze pozostają w bezpośrednim kontakcie ze studentami, których zainteresowanie możliwościami studiów, praktyk, wolontariatu oraz pracy za granicą, przekłada się na zainteresowanie działalnością Eurodesku. Współpraca Stowarzyszenia ESN Polska oraz Biura Krajowego Eurodesk Polska trwa już od kilku lat, jednak właśnie w 2021 roku nasze działania nabrały nowego tempa. 

W ubiegłym roku, dzięki współpracy na linii ESN-Eurodesk powstał nowy projekt, Euro Erasmus in Schools. W swoich początkowych założeniach, projekt miał na celu edukowanie młodzieży szkolnej odnośnie szans związanych z podejmowaniem studiów, wolontariatu oraz pracy za granicą oraz zwiększanie ich poziomu wiedzy w tematach związanych z Unią Europejską. Ze względu na wybuch pandemii i utrudnioną możliwość prowadzenia zajęć w szkołach, grupa docelowa odbiorców Euro Erasmus in Schools poszerzyła się o studentów pierwszych lat studiów. Mimo tejże zmiany, nadal realizujemy nasz cel jakim jest przeprowadzanie lekcji, podczas których Ambasadorzy dzielą się swoimi doświadczeniami odnośnie wymian zagranicznych oraz wartościami wynikającymi z przynależności Polski do Unii Europejskiej, łącząc je z praktycznymi konsultacjami dotyczącymi poszukiwania informacji o dostępnych możliwościach wyjazdu na studia i wolontariat za granicą. W 2021 roku naszym ogromnym sukcesem było przeprowadzenie pierwszej eurolekcji Eurostudia w szkole podstawowej w Lublinie. Lekcja przeprowadzona została przez Huberta Iskrę i Kaję Kaczkiełło i odbyła się w formacie zajęć online. W lekcji uczestniczyło około 25 osób, a po jej przeprowadzeniu otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback od uczestników. Lekcja została przeprowadzona  według scenariusza opracowanego przez ekspertów z Eurodesk Polska.

Podczas wakacji 2021 wewnątrz naszej organizacji miał miejsce nabór na Ambasadorów Euro Erasmus in Schools, który ostatecznie zakończył się wysłaniem trójki naszych wolontariuszy (Joanny Kaczmarek, Konrada Laskowskiego i Daniela Cieślaka) na szkolenie wprowadzające do sieci Eurodesk oraz szkolenie z przeprowadzania Eurolekcji. Biorąc udział w szkoleniach, nasi wolontariusze mieli niepowtarzalną szansę na zapoznanie się z treściami i materiałami oferowanymi przez Eurodesk, co w późniejszych miesiącach znacząco przyczyniło się do wzrostu jakości informacji oferowanych przez nas dla osób zainteresowanych wyjazdami za granicę na studia, praktyki oraz wolontariat.

Od czasu październikowych szkoleń, w Poznaniu miało miejsce 5 spotkań informacyjnych dedykowanych szerokiej gamie obszarów, w których Eurodesk w stanie jest wspierać młodzież zainteresowaną rozpoczęciem nowej drogi życia za granicą. Każde ze spotkań cieszyło się dużym zainteresowaniem, pojawiało się na nich średnio około 40 osób. Po każdym ze spotkań miała miejsce sesja Q&A, na której nasz Ambasador gotowy był udzielać szerszych odpowiedzi, konsultacji i porad, odsyłać do Europejskiego Portalu Młodzieżowego oraz do wielu innych, przydatnych materiałów znajdujących się na stronie Eurodesku. Podczas każdej takiej sesji pojawiało się około 10 pytań od uczestników - przeważnie studentów poznańskich uczelni - w największym stopniu dotyczących studiów i wolontariatu za granicą. 

Rok 2022 zaczynamy z przytupem, w styczniu w Poznaniu odbędą się eurolekcje skierowane do studentów pierwszych lat Politechniki Poznańskiej. Forma tych lekcji (online/offline) będzie zależała od sytuacji pandemicznej w Polsce, planowana jest realizacja scenariuszów Europraca, Młodzież ma głos oraz Eurowolontariat. Ponadto, nasi Ambasadorzy pozostają w kontakcie z kilkoma szkołami na terenie całej Polski, zatem już wkrótce będziemy mogli pochwalić się realizacją eurolekcji także dla młodzieży szkolnej.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju konsultacje na szerszą skalę to mają one miejsce w obrębie jednego z flagowych projektów ESN Polska - ogólnopolskiej, facebookowej grupy Studenckie wyjazdy z Erasmus+, która od września 2021 pozostaje pod opieką naszej Ambasadorki Euro Erasmus in Schools. Grupa ta stanowi przestrzeń, w której każdy student jest w stanie znaleźć informacje dot. procesu rekrutacji, przygotowań do wyjazdu, pomocy finansowej, uczelni zagranicznych i życia codziennego w docelowym miejscu wyjazdu. Wspieramy osoby przed, w trakcie oraz po ukończeniu mobilności, tworząc platformę do m.in. wymiany doświadczeń między tymi trzema rodzajami beneficjentów programów mobilnościowych. Udało nam się stworzyć bardzo zaangażowaną społeczność - obecnie mamy ponad 16 250 członków! Nasze działania poza wyżej wspomnianymi już konsultacjami (odbywającymi się na forum - w komentarzach pod postami pytających bądź indywidualnie - we wiadomościach prywatnych i mailach), obejmują również przygotowanie postów-publikacji, które traktują o najbardziej interesujących dla członków grupy tematach, w których bardzo często posiłkujemy się materiałami od Eurodesku. W 2021 dostrzegliśmy, że na platformie coraz bardziej podnosi się poziom zainteresowania praktykami i wolontariatem zagranicznym. W ramach Studenckich Wyjazdów... organizowane są również cykliczne webinary mobilnościowe z osobami powracającymi z mobilności, które nieodmiennie przyciągają dużą ilość oglądających (do tej pory powstało 18 odcinków tematycznych). Ze względu na ścisłą współpracę ESN Polska z FRSE, na grupie dostępne jest również nagranie szkolenia z zasad wyjazdowych na studia i praktyki z programem Erasmus+. 

Z radością donosimy również, że w tym roku ESN Polska pozostawało bardzo zaangażowane w promocję badania Eurodesk 2021 - zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i na zewnętrznych kanałach komunikacji. Udostępnialiśmy je na naszym fanpage'u na Facebooku, LinkedInie oraz, jako że to nasza platforma najbliższa beneficjentom programów mobilnościowych i osobom zainteresowanym wyjazdem za granicę - na grupie Studenckie Wyjazdy z Erasmus+. Dodatkowo, zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w promocję lokalnego poziomu naszej organizacji - wiele sekcji lokalnych udostępniało informację o badaniu na swoich profilach w social mediach. 

Podsumowując cały rok 2021, z zadowoleniem stwierdzamy, że współpraca na linii ESN-Eurodesk stale rośnie, szczególnie w obszarze rzetelności informacji, jakie dostarczamy osobom zainteresowanym wyjazdem na studia, praktyki i wolontariat za granicę. W przyszłym roku zdecydowanie skupimy się na dalszym rozwoju projektu Euro Erasmus in School poprzez przeprowadzanie większej ilości eurolekcji. Od jakiegoś czasu kiełkuje również u nas pomysł stworzenia nowego formatu na kształt nieco bardziej formalnych konsultacji odbywających się właśnie na platformie Studenckie Wyjazdy z Erasmus+.

Education & Youth Ambassador ESN Polska
Dominika Guzik