Najnowsza wersja  platformy Online Learning Agreement dla całego pokolenia Erasmusa to kolejny, być może największy krok w kierunku digitalizacji programu Erasmus+. OLA przeznaczone jest dla uczestników wymian - studiów oraz staży w ramach programu Erasmus+, odbywających mobilność w instytucjach posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego (ECHE). Dla programu Erasmus+ na lata 2021-2027 będzie to nowa norma.  

 

 

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) jest kluczowym dokumentem, który zapewnia uznawalność akademicką i pozwala na przenoszenie efektów kształcenia zdobytych poza uczelnią macierzystą (punktów ECTS). Cyfrowa wersja dokumentu oznacza mniej formalności oraz mniej dokumentów, które trzeba wypełnić, co ułatwia wyjazd na wymianę. Dawniej, ilość dokumentów, które należało złożyć prowadziła często do opóźnienia procesu związanego z przygotowaniem wyjazdu, a po zakończeniu mobilności z jej rozliczeniem.

 

Wszystko zaczęło się w 2015, kiedy ESN dołączyło do inicjatywy Online Learning Agreement zapoczątkowanej przez European University Foundation (EUF). Miała ona na celu stworzenie cyfrowego narzędzia, zarówno dla studentów, jak i instytucji szkolnictwa wyższego, usprawniającego proces tworzenia i podpisywania porozumienia o programie zajęć. W maju 2017 roku OLA zostało udostępnione uczelniom wyższym w wersji pilotażowej do przetestowania oraz dostosowania platformy. EUF kontynuowało inicjatywę wraz z kolejnym projektem OLA+, w ramach którego pracowano nad dalszym ulepszaniem platformy i dodawaniem nowych funkcji, takich jak porozumienie o programie zajęć dla staży oraz pomiar satysfakcji uczestników wymian.

 

W badaniu przeprowadzonym na przełomie 2019 i 2020 roku ponad 90% studentów zadeklarowało, że poleciłoby platformę OLA swoim rówieśnikom. Ponadto 93% IRO (biur wymian) uważa, że wszystkie porozumienia o programie zajęć powinny być zawierane online za pomocą łatwego w użyciu narzędzia. Dzięki solidnej, bezpiecznej i przystępnej platformie OLA jest i będzie to możliwe w kolejnych latach. Więcej informacji na temat zmian w nowej platformie można znaleźć na oficjalnej stronie. Co więcej, OLA będzie obowiązkową częścią programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a także nowej aplikacji Erasmus+.

 

Platforma OLA oraz Erasmus Without Paper to pierwsze dwie znaczące inicjatywy digitalizacyjne, w których Erasmus Student Network odegrało kluczową rolę. ESN jest aktualnie aktywnie zaangażowany również w inne projekty digitalizacyjne, takie jak Erasmus Skills lub nowa aplikacja Erasmus+.

 

Porozumienia określające programy zajęć, jakie powinny zostać zrealizowane na studiach lub podczas stażu za granicą, są nadal dostępne za pośrednictwem poprzedniej platformy OLA.