IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez:

  • wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
  • organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów,
  • realizację wspólnych projektów,
  • promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą,
  • wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.