Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organizacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na poziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, w rozumieniu prawa europejskiego oraz umów międzynarodowych.

Obecnie federacja zrzesza 36 organizacji, w których działa ponad 250 tys. młodych ludzi. PROM ma swoich przedstawicieli w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, przewodniczy Krajowej Grupie Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego, w której skład wchodzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, współtworzy Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych prowadzi także program Młodzieżowego Delegata do ONZ, tym samym koordynując reprezentację głosu polskiej młodzieży zarówno na arenie europejskiej, jak i światowej.