SocialErasmus to międzynarodowy projekt, który powstał w 2008 roku w ESN Polska. Ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy.

 

Celem projektu SocialErasmus jest wzbogacenie doświadczeń międzynarodowych młodych ludzi przebywających za granicą poprzez wolontariat umożliwiający zrozumienie i poznanie problemów społeczeństwa i pracy nad znalezieniem rozwiązań. SocialErasmus oferuje możliwości poznania realiów obcych środowisk. Studenci mogą również nauczyć się, jak przyczynić się do zmiany społeczeństwa, będąc obywatelami świata. Naszą misją jest zapewnienie młodym obywatelom możliwości do wykorzystania ich doświadczenia nabytego w okresie mobilności,  wywołanie  pozytywnej zmiany społecznej poprzez wolontariat oraz ukazanie dodatkowych korzyści wolontariatu jako część mobilności studenckiej poprzez projekt SocialErasmus.

 

Głównymi projektami SocialErasmus są:

 

Euro Erasmus in Schools

Akcja rozwijająca uczniów w lokalnych szkołach średnich. Studenci Programu Erasmus+ prezentują w szkołach jak wygląda ich przygoda z mobilnością oraz jak bardzo w Europie zróżnicowana jest nasza kultura. Projekt posiada już wsparcie merytoryczne takich instytucji jak: Narodowa Agencja (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Eurodesk, Fundacja The Bridge oraz PROM więc ma bardzo duży potencjał medialny. Od listopada 2020 r. studenci zagraniczni we współpracy z wolontariuszami ze stowarzyszenia ESN Polska, przeprowadzą zajęcia o tematyce europejskiej. Dzięki temu projektowi wiele osób rozwinie się i zdobędzie wiedzę o większych możliwościach jakie daje nam obywatelstwo europejskie, a co za tym idzie młodzież otworzy się na nowe horyzonty. Ich chęć nauki języków wzrośnie i rozwinie się w nich większa tolerancja międzykulturowa.  

 

Erasmus in Schools

Czyli projekt który jest fundamentem dla programu Euro Erasmus in Schools realizujemy już od lat edukując dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. W roku 2019 aż 10.442 uczniów z europy wzięło udział w zajęciach.

 

Erasmus Forest

Po raz pierwszy projekt został zrealizowany w 2008 r. z okazji X-lecia Programu Erasmus w Polsce. Stanowi symbol nowej generacji świadomych Europejczyków, dbających o własną edukację, zdrowie oraz środowisko, w którym żyją. Las Erasmusa to wspólne sadzenie drzew i przyczynianie się do zwiększenia ilości zalesionych obszarów w Polsce. Wydarzenia odbywające się w ramach projektu w większej mierze organizowane są przy współpracy z Lasami Państwowymi, dzięki czemu po ciężkiej pracy studenci mają okazję zintegrować się przy ognisku i poznać problemy środowiskowe z punktu widzenia leśników.

 

Erasmus Hall

Celem projektu jest ożywienie przestrzeni wykorzystywanej przez dzieci. Studenci programu Erasmus+ wraz członkami ESN tworzą niepowtarzalne murale oraz grafiki uatrakcyjniające przestrzenie przeznaczone dla najmłodszych. Akcja miała miejsce w wielu szkołach, przedszkolach, świetlicach i szpitalach dziecięcych w całej Polsce, a także  Europie.Program Hol Erasmusa tworzymy po to, by szarej rzeczywistości nadać trochę koloru. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie w placówkach medycznych warunków przyjaznych dla dzieci tak, aby mogły one zapomnieć choć na chwilę o trudach zmagania się z chorobą.