Program Erasmus+ na lata 2021-2027 został podzielony na trzy akcje, które pozwalają zrealizować cele obrane przez Komisję Europejską: mobilność (Akcja 1), współpraca organizacji i instytucji (Akcja 2), wsparcie rozwoju i polityki współpracy (Akcja 3) oraz działania Jean Monnet, skupiające się na kształceniu w zakresie promowania i nauczania badań nad integracją europejską. Program Erasmus+ ma przyciągać nowych uczestników wyjazdów zagranicznych, m.in. poprzez uruchomienie i rozwój kolejnych europejskich inicjatyw. To im poświęcony jest niniejszy artykuł.

 

 

Jedną z tych inicjatyw są nowe rodzaje mobilności. Do tej pory studenci w ramach Programu Erasmus+ wyjeżdżali za granicę na praktyki lub studia częściowe trwające od 2 do 12 miesięcy. Obecnie możliwe są także wymiany krótkoterminowe oraz mieszane. 

 

cc: ESN International

Wymiany krótkoterminowe mają trwać od 5 do 30 dni. W przypadku doktorantów, celem tych wymian może być przeprowadzanie badań na uczelniach zagranicznych. Z kolei studenci mogą wybrać ten rodzaj mobilności, jeśli kierunek ich studiów lub sytuacja finansowa nie pozwala na dłuższy wyjazd zagraniczny. Celem wymian krótkoterminowych jest bowiem zwiększenie dostępności programu Erasmus+ dla wszystkich. Mobilność mieszana jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany sytuacji na uniwersytetach (np. większe użycie narzędzi elektronicznych w studiowaniu), szczególnie w dobie pandemii Covid-19. Każdy okres studiów lub praktyk można zrealizować w ramach mobilności mieszanej. Polega ona na połączeniu mobilności fizycznej oraz elementów nauczania zdalnego lub pracy zdalnej, także w przypadku studiów doktoranckich. Celem mobilności mieszanej jest umożliwienie wyjazdu tym studentom, którzy do tej pory nie mogli wyjechać na wymianę długoterminową, np. ze względu na pracę lub specyficzny kierunek studiów (prawo, medycyna). Uczestnictwo w zajęciach online oraz w krótkoterminowych wyjazdach ma również zachęcić do udziału w wymianach długoterminowych.

 

Kolejną inicjatywą rozwijaną w ramach programu Erasmus+ są Uniwersytety Europejskie, czyli międzynarodowe partnerstwa uczelni wyższych. W skład poszczególnych sojuszy uczelni muszą wchodzić instytucje z minimum trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. Uniwersytety Europejskie to w założeniu uniwersytety przyszłości. Mają wspierać wymianę akademicką, promować europejskie wartości, europejską tożsamość, a także skupiać wspólne wysiłki na rzecz badań i nauczania. Te idee przekształcają się w konkretne rozwiązania, jak na przykład zintegrowana długoterminowa strategia kształcenia dla wszystkich członków danego sojuszu czy ułatwiona mobilność studencka w ramach zrzeszonych instytucji.

 

Warto dodać, że Program Erasmus+ to nie tylko mobilność czy współpraca uniwersytecka. Komisja Europejska widzi potrzebę promowania mobilności oraz kształtowania europejskiej tożsamości także wśród europejskich nastolatków. W tym celu rozwijana jest inicjatywa DiscoverEU skierowana do osiemnastoletnich obywateli Unii Europejskiej, w ramach której mogą oni odbyć podróż po Europie. Podróże co do zasady muszą odbywać się za pomocą kolei. Aby otrzymać darmowe bilety na transport publiczny, młodzi mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie na jesień każdego roku przez Europejski Portal Młodzieżowy. Poza podaniem danych osobowych uczestnicy muszą odpowiedzieć na pięć pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz na jedno pytanie dodatkowe. Komisja Europejska ogłasza laureatów na początku kolejnego roku.

 

Osoby zainteresowane tematyką nowych inicjatyw związanych z programem Erasmus+ odsyłamy do mediów społecznościowych ESN Polska, na których publikowane będą wpisy poświęcone programowi. Więcej informacji znajdziecie w poprzednim artykule - Zmienia życie, otwiera umysły.

 

 

Artykuł przygotowany przez Education & Youth Team ESN Polska