Education Officer Stowarzyszenia ESN Polska

Education Officer to zaangażowany wolontariusz ESN, którego głównymi obszarami działań są edukacja wyższa, polityka młodzieżowa i mobilność. Jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności i rozumienia programów mobilnościowych, w tym przede wszystkim Programu Erasmus+, we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz innymi jednostkami zajmującymi się tematem umiędzynarodowienia i mobilności. To także rzecznik międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.

Obowiązki Education Officera:

 • Pełnienie roli rzecznika Stowarzyszenia ESN Polska ds. edukacji w kraju;
 • Współpraca z odpowiednimi krajowymi interesariuszami ds.edukacji, młodzieży i mobilności, m.in. z Narodową Agencją Programu Erasmus+ (Fundacją Rozwoju Sytstemu Edukacji), Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Eurodesk;
 • Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez interesariuszy;
 • Wspieranie ESN International w działaniach dotyczących spraw edukacji i polityki młodzieżowej;
 • Promocja projektów badawczych ESN;
 • Współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami z Education Officers z innych państw sieci ESN;
 • Nadzór nad Lokalnymi Ambasadorami Mobilności (LEO);
 • Organizacja szkoleń dla Lokalnych Ambasadorów Mobilności.

Lokalny Education Officer

Lokalny Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, polityką młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada wiedzę o Programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom polskim i zagranicznym. Lokalny Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni).

Zakres obowiązków Education Officera:

 • Służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium w ramach Programu Erasmus+;
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
 • Informowanie studentów na temat zasad nowego Programu Erasmus+;
 • Promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych;
 • Promocja projektów badawczych ESN wśród studentów polskich i zagranicznych;
 • Ścisła współpraca z uczelnianym IRO.

ErasmusIntern.org

Wielu studentów boryka się z problemem znalezienia miejsca pracy za granicą, które przyjełoby ich na praktyki Erasmus+. ESN stworzył platformę ErasmusIntern.org (http://erasmusintern.org/), na której znajdują się oferty firm oraz profile osób poszukujących zagranicznego stażu.

Jeśli szukasz praktyki zagranicznej lub chcesz zaoferować staż młodym ludziom z Europy załóż konto na platformie.
Sign Up | Login
Platforma ErasmusIntern.org jest częścią projektu realizowanego przez ESN przy wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt ten ma na celu poprawę dostępności i jakości międzynarodowych praktyk, jak również zwiększenie świadomości na temat istnienia takich możliwości dla młodzieży.