The Radio Show "Hugs Online" - Social Work, ESN UMK Toruń

Będąc koordynatorem lokalnym projektu SocialErasmus, wyjechałam na krótkoterminowy wolontariat w ramach programu European Voluntary Service. Jest to dość istotna informacja, ponieważ moje obowiązki związane z wolontariatem w Bułgarii spowodowały powstanie naszego projektu. Do jednego z moich zadań w ramach EVS należało między innymi  uczestniczenie w audycjach radiowych pt. „Hugs Online”, prezentowanych przez Centre for European Initiatives w Starej Zagorze. W każdy wtorek o 17:00 czasu polskiego wraz z innymi wolontariuszami (z Ukrainy, Islandii, Portugalii, Węgier i Litwy) dyskutowałam o otaczającej nas rzeczywistości. W ostatnim tygodniu swojego pobytu, dostałam szansę przeprowadzenia takiej audycji osobiście. Idea, aby audycja dotyczyła pracy socjalnej, problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w kontekście międzynarodowym, zrodziła się bardzo szybko. Dzień przed samą audycją wyklarował się pomysł, by w ten projekt zaangażować zagranicznych studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli mojej rodzimej sekcji. Po konsultacjach z Przewodniczącą powstało wydarzenie na portalu społecznościom Facebook, gdzie przez jeden dzień studenci międzynarodowi mogli zadawać nurtujące ich pytania. Wybrałam 6 spośród 15 pytań. Pod koniec wtorkowej audycji, odpowiedziałam na pytania wraz z innymi towarzyszącymi mi wolontariuszami. Współpraca okazała się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i świadomości dotyczącej mobilności oraz programu Erasmus+, łączącego w sobie EVS i wymianę studencką. Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszystkim wolontariat, w której uczestniczyłam, spore zainteresowanie audycją oraz 30-lecie powstania programu Erasmus+. Projekt nie jest cykliczny, ale część studentów od czasu do czasu nadal słucha audycji wolontariuszy EVS.

Magda Zielińska - koordynator lokalny projektu SocialErasmus