​To najmłodszy z komitetów działających w ESN Polska. Oficjalnie rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku.

Jego główne zadania to:

  • dostarczanie technicznego i informatycznego backgroundu dla Stowarzyszenia,
  • pomoc dla sekcji w kwestiach technicznych i informatycznych,
  • szukanie i wdrażania informatycznych rozwiązań poprawiających pracę Stowarzyszenia.

Komitet IT czuwa również nad tym, aby wszystkie lokalne strony internetowe działały poprawnie. Zajmuje się także kwestiami, które wymagają wdrażania rozwiązań informatycznych i systemów. Przewodniczący Komitetu jest również webmasterem Stowarzyszenia ESN Polska.

 

 
Jakub Krymarys
Przewodniczący Komitetu IT
webmaster@esn.pl
ESN-EYE
Adam Kondziołka
Vice Chair of the Committee
ESN UEK Kraków
Szymon Kurdziel
Vice Chair of the Committee/Skryba z Nazaretu
szymon.kurdziel@esn.pl
ESN AGH
Kacper Borowiecki
ESN UKSW
Oliwia Gołębiewska
ESN UKSW
Przemysław Jarnot
ESN US Szczecin
Zofia Jethon
ESN PW
Piotr Kargul
ESN PWr
Karol Laskowski
ESN PB Białystok
Adrian Piotrowski
ESN-EYE
Kacper Twardowski
ESNM SGGW
Paulina Wyrwas
ESN-EYE
Mirosław Wojciechowski
ESN PW