​To najmłodszy z komitetów działających w ESN Polska. Oficjalnie rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku.

Jego główne zadania to:

  • dostarczanie technicznego i informatycznego backgroundu dla Stowarzyszenia,
  • pomoc dla sekcji w kwestiach technicznych i informatycznych,
  • szukanie i wdrażania informatycznych rozwiązań poprawiających pracę Stowarzyszenia.

Komitet IT czuwa również nad tym, aby wszystkie lokalne strony internetowe działały poprawnie. Zajmuje się także kwestiami, które wymagają wdrażania rozwiązań informatycznych i systemów. Przewodniczący Komitetu jest również webmasterem Stowarzyszenia ESN Polska.