W naszym Stowarzyszeniu istnieje 6 komitetów, które powstały, aby wspierać Zarząd ESN Polska, umożliwiać rozwój członkom naszej sieci oraz wspierać sekcje lokalne. Każdy z komitetów ma swojego przewodniczącego, który odpowiada za realizację założonych celów. By stać się częścią jednej z grup, trzeba przede wszystkim być członkiem Stowarzyszenia ESN Polska. Jeśli spełnia się ten warunek, wystarczy wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się 2 razy do roku.

Wśród komitetów wyróżniamy: komitet PR, komitet HR, komitet IT, Grupę ds. Sieci, Grupę Prawną.