Grupa Prawna ESN Polska zajmuje się bieżąca obsługą prawną Stowarzyszenia. Pełni ona istotną rolę w procesie podpisywania nowych umów - sprawdza ich zgodność z prawem oraz z aktami regulującymi działalność Stowarzyszenia (Statutem, Regulaminami). Zajmuje się także opiniowaniem różnego rodzaju dokumentów dla Zarządu Stowarzyszenia. Na co dzień Grupa Prawna odpowiada na pytania poszczególnych sekcji oraz członków Organizacji, pomaga im rozwiązywać pojawiające się problemy prawne oraz wskazuje jak prawidłowo zinterpretować przepisy. Członkowie Grupy Prawnej na bieżąco sprawdzają, czy nowelizacje przepisów nie wpływają na działalność Stowarzyszenia, a jeśli tak się dzieje - reagują.

Grupa podejmuje także działania mające na celu modernizację Organizacji, poprzez poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań w zakresie struktury i formy działania, realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością i podatkami oraz zarządzaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Za cel stawia sobie również zwiększenia świadomości prawnej członków Stowarzyszenia.

Mimo tego, że Grupa Prawna działa raczej w cieniu innych komitetów, to pełni niezwykle istotną rolę. Umożliwia sprawne i legalne działanie ESN Polska, podpowiada jak rozwiązywać sprawy, wymagające wiedzy specjalistycznej, dba o interes Stowarzyszenia. Zawsze jesteśmy gotowi, by służyć naszą wiedzą i radą. Świat paragrafów i artykułów przekładamy na praktykę - wykorzystujemy to, czego się nauczyliśmy, by dbać o dobro nas wszystkich.