Komitet HR zajmuje się przede wszystkim tym, co w ESN jest najważniejsze - ludźmi organizacji, zarówno na poziomie lokalnym jak i narodowym. 
 
Komitet wspiera lokalnych HRów poprzez projekt "HRowy Opiekun Sekcji", gdzie członkowie Komitetu dzielą się wiedzą oraz materiałami szkoleniowymi, służą radą i pomocą. Przygotowuje i opracowuje poradniki na potrzeby lokalnych sekcji oraz projektów ogólnopolskich. Dbając o szerzenie wiedzy w zakresie HR dla członków Stowarzyszenia prowadzimy platformę “HRelp desk” gdzie przedstawiane są rozwiązania dla wielu problemów lokalnych sekcji, wymiana dobrych praktyk oraz przekaz informacji o możliwościach rozwoju. Komitet dba o koordynowanie Programu Mentoringowego, który zorientowany jest na partnerską relację między mentorem a uczniem, nakierowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz kompetencji ucznia. Ponadto Komitet opracowuje ewaluację zjazdów statutowych oraz funkcyjnych. Dbając o stały rozwój członków Stowarzyszenia, powstaje baza szkoleń zagranicznych oraz szkolenia na platformie e-learningowej, co daje możliwość podnoszenia swoich kompetencji nawet bez wychodzenia z domu. 
 
Nasze hasło to “kto się nie rozwija, ten się zwija"