pr.jpg

Głównym zadaniem Komitetu PR jest koordynacja działań związanych z kreowaniem wizerunku. Zajmuje się on także szeroko rozumianą promocją Stowarzyszenia ESN Polska, (w tym jego licznych projektów) wśród studentów zagranicznych programu Erasmus+, studentów polskich oraz potencjalnych partnerów i podmiotów zainteresowanych tego typu inicjatywami.

Komitet PR zajmuje się również prowadzeniem ESN-owych stron WWW oraz portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), planowaniem i koordynacją kontaktu z mediami oraz przygotowywaniem treści wizerunkowych zgodnie z Corporate Identity ESN Polska i ESN AISBL. Jednocześnie czuwa nad zgodnością projektów z VIM-em (Visual Identity Manual) oraz wsparciem sekcji lokalnych.

Struktura Komitetu PR jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich komitetów, ze względu na różnorodność prowadzonych przez niego działań i zapotrzebowanie na nie. W jego skład wchodzi kilka teamów, m.in. Copywriting, Translations, Proofreading, Graphics i Video Making, Social Media Team, Section Support Team. W każdej z grup tworzone są materiały niezbędne do kreowania wizerunku sekcji lokalnych oraz Stowarzyszenia, a członkowie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, bardzo często przydatne w przyszłej karierze zawodowej. W ramach jego działalności tworzone są także unikalne gadżety skierowane do Erasmusów, a także na potrzeby samej organizacji.

 
Marcelina Wyrwińska
Przewodnicząca Komitetu PR
pr@esn.pl
ESN UMK Toruń
Marcin Pezda
Wiceprzewodniczący Komitetu PR
pr.vice@esn.pl
ESN UKW Bydgoszcz
Patrycja Prząda
ESN PK
Damian Piróg
ESN PW
Marceli Adamczyk
ESN UJ
Anna Kozioł
ESN PK
Maria Kłos
ESN UŁ
Anthony Lowrey
ESN SWPS University
Klaudia Łojek
ESN PK
Sonia Łomnicka
ESN UW
Paula Mazur
ESN PWr
Monika Rąpała
ESN UKSW
Filip Słowiński
ESN UEK
Barbara Wiącek
ESN PK
Tomasz Witek
ESN PWr
Adrianna Bocheńska
Członek wspierający
ESN PW
Szymon Brylski
Członek wspierający
ESN UJ
Ania Krysiuk
Członek wspierający
ESN PB Białystok
Kamila Miszkurka
Członek wspierający
ESN UMCS
Adam Smoliński
Członek wspierający
ESN SGH
Izabela Szczerba
Członek wspierający
ESN SWPS