pr.jpg

Głównym zadaniem Komitetu PR jest koordynacja działań związanych z kreowaniem wizerunku. Zajmuje się on także szeroko rozumianą promocją Stowarzyszenia ESN Polska, (w tym jego licznych projektów) wśród studentów zagranicznych programu Erasmus+, studentów polskich oraz potencjalnych partnerów i podmiotów zainteresowanych tego typu inicjatywami.

Komitet PR zajmuje się również prowadzeniem ESN-owych stron WWW oraz portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), planowaniem i koordynacją kontaktu z mediami oraz przygotowywaniem treści wizerunkowych zgodnie z Corporate Identity ESN Polska i ESN AISBL. Jednocześnie czuwa nad zgodnością projektów z VIM-em (Visual Identity Manual) oraz wsparciem sekcji lokalnych.

Struktura Komitetu PR jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich komitetów, ze względu na różnorodność prowadzonych przez niego działań i zapotrzebowanie na nie. W jego skład wchodzi kilka teamów, m.in. Copywriting, Translations, Proofreading, Graphics i Video Making, Social Media Team, Section Support Team. W każdej z grup tworzone są materiały niezbędne do kreowania wizerunku sekcji lokalnych oraz Stowarzyszenia, a członkowie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, bardzo często przydatne w przyszłej karierze zawodowej. W ramach jego działalności tworzone są także unikalne gadżety skierowane do Erasmusów, a także na potrzeby samej organizacji.

 
Damian Piróg
Wiceprzewodniczący
ESN PW
Monika Milewska
ESN PK
Kamila Miszkurka
ESN UMCS Lublin
Izabela Grembowska
ESN UAM Poznań
Iza Szczerba
ESN SWPS University
Agata Bauer
ESN PWr
Paula Mazur
ESN PWr
Monika Rąpała
ESN UKSW
Klaudia Łojek
ESN PK
Andrzej Binkiewicz
ESN UAM Poznań
Anthony Lowrey
ESN SWPS University
Barbara Wiącek
ESN PK
Marcelina Wyrwińska
ESN UMK Toruń
Marcin Kowal
ESN UG Gdańsk
Natalia Raksimowicz
ESN UW
Patrycja Płachecka
ESN UAM Poznań
Patrycja Prząda
ESN PK
Sonia Łomnicka
ESN UW
Tomasz Witek
ESN PWr
Joanna Gabrysiak
ESN UŁ
Adrianna Bocheńska
Członek wspierający
ESN PW
Szymon Brylski
Członek wspierający
ESN UJ
Krzysztof Rafa
Członek wspierający
ESN UEK
Ania Krysiuk
Członek wspierający
ESN PB Białystok