pr.jpg

Głównym zadaniem Komitetu PR jest koordynacja działań związanych z kreowaniem wizerunku. Zajmuje się on także szeroko rozumianą promocją Stowarzyszenia ESN Polska, (w tym jego licznych projektów) wśród studentów zagranicznych programu Erasmus+, studentów polskich oraz potencjalnych partnerów i podmiotów zainteresowanych tego typu inicjatywami.

Komitet PR zajmuje się również prowadzeniem ESN-owych stron WWW oraz portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), planowaniem i koordynacją kontaktu z mediami oraz przygotowywaniem treści wizerunkowych zgodnie z Corporate Identity ESN Polska i ESN AISBL. Jednocześnie czuwa nad zgodnością projektów z VIM-em (Visual Identity Manual) oraz wsparciem sekcji lokalnych.

Struktura Komitetu PR jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich komitetów, ze względu na różnorodność prowadzonych przez niego działań i zapotrzebowanie na nie. W jego skład wchodzi kilka teamów, m.in. Copywriting, Translations, Proofreading, Graphics i Video Making, Social Media Team, Section Support Team. W każdej z grup tworzone są materiały niezbędne do kreowania wizerunku sekcji lokalnych oraz Stowarzyszenia, a członkowie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, bardzo często przydatne w przyszłej karierze zawodowej. W ramach jego działalności tworzone są także unikalne gadżety skierowane do Erasmusów, a także na potrzeby samej organizacji.

 
Adrianna Płaskocińska
Przewodnicząca Komitetu PR
pr@esn.pl
Paulina Bałys
ESN UEK
Zuzanna Góral
ESN UKSW
Maria Kłos
ESN UŁ
Anna Kozioł
ESN PK
Diana Lebioduszkina
ESN UMK Toruń
Sonia Łomnicka
ESN UW
Paula Mazur
ESN PWr
Kamila Miszkurka
ESN UMCS
Katarzyna Petruczynik
ESN PWr
Adrianna Papierz
ESN UAM Poznań
Marcin Pezda
ESN UKW Bydgoszcz
Olga Skiermunt
ESN PWr
Selina Tarnowska
ESN Gdańsk
Diego Traver Larraz
ESN UJ
Marcelina Wyrwińska
ESN UMK Toruń
Małgorzata Zator
ESN UEK
Marceli Adamczyk
Członek Wspierający
ESN UJ
Justyna Astriap
Członek Wspierający
ESN UW
Adrianna Bocheńska
Członek wspierający
ESN PW
Damian Piróg
Członek Wspierający
ESN PW
Patrycja Prząda
Członek Wspierający
ESN PK
Monika Rąpała
Członek Wspierający
ESN UKSW
Adam Smoliński
Członek wspierający
ESN SGH