Wiesz jak ważny jest Twój głos? To właśnie ten głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma znaczenie - bo gdy głosujesz, pokazuje, w jaki sposób podchodzisz do poszanowania praw i zasad panujących w Unii Europejskiej. Oddając głos w nadchodzących wyborach, podejmujesz decyzję o tym, kto w Twoim imieniu będzie kształtował otoczenie, w którym żyjesz. Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów - a więc 26 maja 2019 roku - ukończył 18 lat.

Pokaż innym, że głosujesz i dołącz do wydarzenia. 

Jak głosować w wyborach do Europarlamentu?

W Polsce - podobnie jak podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych - oddajemy głos w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w miejscu stałego zameldowania. Jeśli w ostatnim czasie zmieniłeś adres zameldowania, należy sprawdzić w urzędzie gminy, czy znajdujesz się w rejestrze wyborców.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Jeżeli chcesz oddać głos poza miejscem stałego zameldowania, możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów. Drugą opcją jest pobranie ze strony Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o prawie do głosowania i złożenie go w urzędzie gminy, w której masz stały meldunek. Będąc posiadaczem takiego zaświadczenia, masz prawo do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania.

O czym warto pamiętać 

Idąc na wybory, pamiętaj o posiadaniu paszportu lub dowodu osobistego - członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej mają obowiązek do sprawdzenia naszej tożsamości, jednak tylko jeden z tych dwóch dokumentów jest uznawany za dokument tożsamości. Prawo jazdy, legitymacja studencka czy karta stałego klienta tym razem na nic się zdadzą. 

W celu uzyskania kart wyborczych należy się udać do odpowiedniego stanowiska Komisji Wyborczej, okazać ważny dokument tożsamości i złożyć podpis.

Głosowania dokonujemy poprzez postawienie znaku “X” w kratce przy nazwisku kandydata. Kolejnym krokiem jest podejście do urny wyborczej i wrzucenie do niej karty wyborczej.

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto iść do urny, pamiętaj, że to Parlament Europejski współdecyduje o aktach prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej, dba o prawa człowieka, konsumenta czy o środowisko naturalne. To także najbardziej transparentny organ unijny, a europosłowie mają obowiązek do zadeklarowania źródeł dochodu oraz stanu majątkowego. Dodatkowo europosłowie przy podejmowaniu decyzji znacznie częściej kierują się osobistym stanowiskiem w danej sprawie niż koalicyjnymi układami. Wybory do Europarlamentu to Twoja szansa, by wybrać osoby, które będą reprezentować Ciebie i Twoje poglądy.