Erasmus Student Network to organizacja, której hasłem przewodnim jest students helping students. Lecz nasz zakres działalności nie kończy się na studentach międzynarodowych, o czym świadczą projekty takie jak SocialErasmus czy ExchangeAbility. Chcemy również pomagać wszystkim, którzy pomocy wolontariuszy potrzebują.

W styczniu br. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją DKMS Polska, której celem jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny, a także promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego. Dzięki Fundacji DKMS ludzie mogą pomóc chorym na nowotwór krwi, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. ESN Polska promuje tę działalność, zatem w porozumieniu i przy wsparciu Fundacji DKMS Polska zorganizowaliśmy na polskich uczelniach wyższych Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska.  Naszym celem było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat nowotworu krwi (białaczki). Informowaliśmy w jaki sposób można wspomóc walkę z tą chorobą oraz prowadziliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku.

Między 8 a 11 maja prowadziliśmy akcję Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska na 24 uczelniach wyższych w Polsce. Za każde pojedyncze wydarzenie odpowiadał Lider akcji na danej uczelni. Równolegle około 150 wolontariuszy z Erasmus Student Network pomagało przy wydarzeniu. Każdy zainteresowany miał okazję porozmawiać na temat walki z nowotworem krwi, mógł dowiedzieć się więcej i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zostaniem dawcą. W tych dniach bardzo ważne dla nas było stawianie czoła stereotypom, które wciąż negatywnie wpływają na obiektywne spojrzenie ludzi na proces zostania dawcą szpiku. W przeciągu kilku dni udało nam się zarejestrować ponad tysiąc potencjalnych dawców szpiku!

Chcemy, aby każdy miał świadomość, że białaczka może dotknąć każdego z nas, niezależnie od wieku, płci czy narodowości, a pomoc osobie chorującej na nowotwór krwi jest nieoceniona.
Nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę, dlatego tą akcją chcieliśmy pokazać jak bardzo zależy nam na pomaganiu wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia.

Poniżej przedstawiamy listę ludzi, bez których nie odbyłoby się to wydarzenie:
 

UP (Wrocław) - Klaudia Buraczyńska
ESN UŚ (Katowice) - Anna Gurgul
ESN UW (Warsaw) - Justyna Astriap
ESN PK (Cracow) - Janusz Mączka
ESN UwB (Białystok) - Dominika Młynek
ESN-EYE (Łódź) - Adrian Piotrowski
ESSN UE (Katowice) - Helena Janik
ESN UŁ (Łódź) - Weronika Krawczyk
ESN UKW (Bydgoszcz) - Emil Stróżyk
ESSN ASP (Cracow) - Tomek Różak
ESN Gdańsk - Monika Wiśniewska
ESN LUT (Lublin) - Joanna Samulak
ESN Łazarski (Warsaw) - Joanna Kanabus
ESN PB (Białystok) - Anna Dąbrowska
ESN PW (Warsaw) - Martyna Kania
ESN SGGW (Warszawa) - Dominika Szymańska
ESN SUT (Gliwice) - Angelika Stadnikiewicz
ESN UAM (Poznań) - Paulina Fularczyk
ESN UEK (Cracow) - Agnieszka Mach
ESN UG (Gdańsk) - Monika Spychała
ESN UKSW (Warsaw) - Julia Cendrowska
ESN UMCS (Lublin) - Michał Chmielewski
ESN AGH (Cracow) - Hubert Put
ESN UE Poznań  - Milena Michalak

Koordynacja na poziomie ogólnopolskim - Monika Milewska (ESN PK Cracow)