Projekt Exchange Zone to spotkanie tematyczne łączące różne grupy akademickie - rodzimych i zagranicznych studentów, członków ESN, Mentorów oraz uniwersyteckich koordynatorów programu Erasmus+. Celem projektu jest promocja mobilności wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz integracja polskich studentów z przebywającymi na uczelni Erasmusami. Ideą wydarzenia są cykliczne, tematyczne spotkania,​ skupiające się na wybranym kraju, jego kulturze, zwyczajach, tradycjach, smakach kuchni, muzyce i tańcu. Składają się one przeważnie z dwóch części:

Część I

Prezentacja wybranego kraju, przygotowana przez studentów zagranicznych, przebywających obecnie na AGH w ramach programu Erasmus+, w której przedstawiają swój kraj „od kuchni”. Kolejno prezentacja i podzielenie się swoimi doświadczeniami studenta z AGH, który brał udział w wymianie w kraju, którego dotyczy spotkanie oraz następna prezentacja studenta, który brał udział w programie Erasmus+ praktyki. Dzięki temu polscy studenci poznają piękno danego kraju oraz otrzymają praktyczne porady od swoich rówieśników. Końcowym elementem tej części jest prezentacja uczelnianego Ambasadora programu Erasmus+, który podaje najważniejsze informacje odnośnie wymian i praktyk, takie jak terminy aplikacji czy rodzaje potrzebnych dokumentów.

Część II

Przybliżenie kultury poprzez zmysły. W zależności od kraju, są to różne formy tradycyjnych elementów kultury, prowadzone przez studentów zagranicznych - pokaz tańca, śpiewu czy sztuk walki. Kolejno, uczestnicy będą mogli poznać kraj przez jego smaki, dzięki poczęstunkowi przygotowanemu przez studentów zagranicznych i członków ESN w formie bufetu. Dzięki temu goście mają okazję spróbować tradycyjnych dań oraz dopytać o przepisy i sposób przygotowania.