Pomaganie jest, bez wątpienia, istotnym elementem w dzisiejszym świecie. Każdy przykład robienia czegoś dobrego dla innych wpływa na to, w jakim społeczeństwie żyjemy. Wkład w dodatkowe działalności sprawia, że mamy szersze spojrzenie na... wolontariat. Co robią wolontariusze na co dzień? Jak pomagają? Przedstawiamy Social Inclusion Days!

Erasmus Student Network organizuje kolejną edycję SID

W dniach 18.11.2019 - 4.12.2019 włączyliśmy się w organizację kolejnej już edycji Social Inclusion Days. Wolontariusze ESN odnieśli niemały sukces w zwiększeniu wiedzy studentów międzynarodowych na temat społeczności lokalnych, o czym możecie przeczytać w tym artykule: ESN Polska dołącza do Social Inclusion Days

Na czym polega Social Inclusion Days

Social Inclusion Days (SID) to dwutygodniowa inicjatywa skierowana do studentów międzynarodowych. Polega na zaangażowaniu studentów wraz z lokalnymi społecznościami w działania związane z integracją społeczną, mające na celu ukazanie wielu twarzy różnorodności. Jako organizacja non-profit, zachęcamy młodych ludzi do działalności wolontaryjnej.

SID w liczbach

W poprzedniej edycji zaangażowanych było ponad 19 100 studentów międzynarodowych oraz 2 400 studentów z Polski. Z roku na rok liczby te są coraz większe, a misja, którą szerzymy dociera do szerszej ilości osób.

W tym roku w Polsce udało się zorganizować 57 wydarzeń. Sekcje lokalne Erasmus Student Network Polska wykazały się kreatywnością i pomysłowością podczas organizacji różnych wydarzeń. Największa liczba wydarzeń została zorganizowana w Poznaniu (14), Warszawie (13), Wrocławiu (8) i Krakowie (5).

Wiele twarzy Social Inclusion

Część inicjatyw dotyczyła osób niepełnosprawnych, a ich celem było pokazanie z jakimi przeciwnościami mierzą się oni każdego dnia i w jaki sposób można im pomóc. Dzięki temu studenci międzynarodowi mieli szansę odwiedzić m.in. niewidzialną wystawę, a w niektórych miastach wolontariusze przeprowadzili dla nich warsztaty z języka migowego oraz zorganizowali “obiady w ciemnościach”.

Jednak najbardziej popularne wydarzenia to wciąż wizyty w schronisku dla zwierząt oraz spotkania z seniorami w domach opieki społecznej. Część sekcji lokalnych, będąc już w nastroju świątecznym, przygotowała Szlachetne Paczki dla dzieci i seniorów.

Z jakiego powodu to robimy?

Dzięki organizacji takich wydarzeń wzbogacamy lokalne społeczności, poprzez wspieranie i wkładanie wysiłku w zmienianie najbliższego otoczenia na lepsze. Robimy to, pomagając mieszkańcom miast, w których mieszkamy lub edukując studentów międzynarodowych na temat problemów, z jakimi inni ludzie mierzą się na co dzień. Ponadto, pozwala nam to na identyfikację najlepszych praktyk i kreowanie platformy mobilności oraz otwartości wśród studentów. Stawiamy na inkluzywność. Takie inicjatywy są kluczem do zwiększania świadomości obywateli i zwiększania zaangażowania studentów w lokalne społeczności.