pr.jpg

Zespół ds. Badań i Rozwoju jest strukturą odpowiedzialną za przeprowadzanie, analizę i interpretację badań w Stowarzyszeniu ESN Polska. Zespół podejmuje działania związane z  ewaluacją struktur Stowarzyszenia ESN Polska na podstawie danych dostarczanych przez Zarząd ESN Polska, Koordynatorów Ogólnopolskich oraz samodzielnie przeprowadzanych analiz. ZBiR jest również narządem doradczym w sprawach związanych z ankietyzacją i parametryzacją w obrębie Stowarzyszenia.

Dotychczasowe działania Zespołu obejmują:  przygotowywanie raportów dla Partnership Managera, wyceny nośników reklamowych Stowarzyszenia ESN Polska, analizę jakości życia, struktury wydatków i satysfakcji z pobytu w Polsce zagranicznych studentów wymiany Erasmus+.

Dzięki wysoce analitycznemu ukierunkowaniu członków ZBiR, pomagamy sprawnie przejść przez cały proces przeprowadzenia badań. Zawsze jesteśmy gotowi, by służyć naszą wiedzą i radą - świat ankiet i analiz nie jest dla nas niczym nowym i chcielibyśmy, aby skorzystała z niego cała nasza organizacja.

 

 

 
Kacper Borowiecki
Koordynator Zespół ds. Badań i Rozwoju
research@esn.pl
ESN UKSW
Sebastian Chmielewski
Basia Czarnecka
ESN UMK
Agata Delekta
ESN UEK Kraków
Przemysław Dobreńko
ESN AGH
Mateusz Kotyla
Yaroslav Kyrychenko
ESN UE Katowice
Hubert Put
ESN AGH
Apolinary Szuter
Ewelina Rachwał
ESN AGH
Natasza Romaniuk
ESN UJ