pr.jpg

Zespół ds. Badań i Rozwoju jest strukturą odpowiedzialną za przeprowadzanie, analizę i interpretację badań w Stowarzyszeniu ESN Polska. Zespół podejmuje działania związane z  ewaluacją struktur Stowarzyszenia ESN Polska na podstawie danych dostarczanych przez Zarząd ESN Polska, Koordynatorów Ogólnopolskich oraz samodzielnie przeprowadzanych analiz. ZBiR jest również narządem doradczym w sprawach związanych z ankietyzacją i parametryzacją w obrębie Stowarzyszenia.

Dotychczasowe działania Zespołu obejmują:  przygotowywanie raportów dla Partnership Managera, wyceny nośników reklamowych Stowarzyszenia ESN Polska, analizę jakości życia, struktury wydatków i satysfakcji z pobytu w Polsce zagranicznych studentów wymiany Erasmus+.

Dzięki wysoce analitycznemu ukierunkowaniu członków ZBiR, pomagamy sprawnie przejść przez cały proces przeprowadzenia badań. Zawsze jesteśmy gotowi, by służyć naszą wiedzą i radą - świat ankiet i analiz nie jest dla nas niczym nowym i chcielibyśmy, aby skorzystała z niego cała nasza organizacja.