Transformacja cyfrowa (podobnie jak Włączenie i różnorodność, Środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz Uczestnictwo w życiu demokratycznym), została priorytetem nowej perspektywy programu Erasmus+. Uproszczenie procedur administracyjnych, utworzenie jednego punktu dostępu do wszystkich danych dotyczących  mobilności, zapewnienie płynnego przejścia między instytucjami szkolnictwa wyższego - to wszystko zmieni oblicze mobilności w Europie w perspektywie najbliższych lat.

 

Idąc z duchem czasu, Komisja Europejska zaproponowała szereg inicjatyw, które z perspektywy młodego pokolenia bardzo mocno wpłyną na wyjazdowe procedury administracyjne, stanowiące nierzadko olbrzymią przeszkodę. Ze względu na uproszczoną formę, program stanie się bardziej inkluzywny dla osób z mniejszą ilością perspektyw, a poprzez digitalizację i przeniesienie materiałów do formy cyfrowej - dużo bardziej przyjazny dla środowiska. W konsekwencji, udział w programie wpłynie na rozwój młodych ludzi jako aktywnych obywateli, zaangażowanych w życie demokratyczne ich państw oraz podniesie ich świadomość na temat europejskich inicjatyw. 

 

Inicjatywa Europejskiej Karty Studenta (ang. European Student Card initiative) jest pierwszym krokiem na drodze do przeniesienia nowego programu Erasmus+ w cyfrową przyszłość. W założeniach opiera się na stworzeniu zestawu narzędzi, dzięki którym studenci oraz pracownicy uczelni będą mogli zarządzać wszystkimi etapami odbywanej mobilności - przed, w trakcie i po niej. Krótko mówiąc, przygotowania do wyjazdu opierać się będą mniej na administracyjnych formalnościach, a bardziej na praktycznych aspektach mobilności. 

 

Zgodnie z zaplanowanymi kamieniami milowymi procesu, już w 2021 możliwe będzie zarządzanie porozumieniami o programie zajęć w trybie online, w 2022 zarządzanie porozumieniami międzyinstytucjonalnymi, a w 2023 wymiana informacji o zgłoszonych aplikacjach i zaakceptowanych kandydaturach, oraz wymiana wykazów zaliczeń w kontekście mobilności studentów. W konsekwencji, do 2025 wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące działania z zakresu mobilności akademickiej staną się beneficjentami sieci Erasmus Without Paper, a wszyscy studenci w Europie będą mieć możliwość czerpania korzyści z Europejskiej Karty Studenckiej. 

 

 

Kluczowymi korzyściami dla studenta będą: płynna wymiana informacji o mobilności, ułatwiony transfer między uczelniami, łatwy dostęp do materiałów potrzebnych przed wyjazdem oraz natychmiastowy dostęp do usług uczelni przyjmującej, np. korzystanie z biblioteki, transportu i zakwaterowania. Z perspektywy uczelni, zmodernizowany zostanie sam proces zarządzania mobilnością - od selekcji studentów po rozliczenie wyjazdu (uznawanie punktów ECTS). Wymiana danych o studentach będzie odbywała się wydajnie i z zapewnieniem najnowszych standardów bezpieczeństwa.

 

Mówiąc więcej o samym narzędziu, Erasmus+ App jest integralną częścią nowego programu Erasmus+. To jedna z kluczowych inicjatyw mających wprowadzić Erasmusa w cyfrową erę. Jest to miejsce, w którym uczestnicy mobilności znajdą wszystkie potrzebne informacje, uzyskają dostęp do narzędzi ułatwiających pobyt na wymianie, a także znajdą katalog zniżek skierowanych specjalnie do beneficjentów programu Erasmus+. 

 

 

Wspomniana wyżej platforma https://learning-agreement.eu/ umożliwi uczestnikom wymian proste wypełnienie Learning Agreement online i sprawną wymianę informacji pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą. W nowym programie Erasmus+, OLA stanie się obowiązującym standardem i w praktyce będzie oznaczała zmniejszenie ilości formalności oraz dokumentów niezbędnych do odbycia mobilności.

 

Inicjatywa Europejskiej Karty Studenta oraz wszystkie działania ją wspierające, stanowią krok w kierunku stworzenia cyfrowego społeczeństwa europejskiego i prawdziwie europejskiego obszaru edukacji, w którym pobyt za granicą stanie się normą, a doskonałość edukacyjna rzeczywistym doświadczeniem, dostępnym dla wszystkich.

 

Osoby zainteresowane tematyką nowych inicjatyw związanych z programem Erasmus+ odsyłamy do mediów społecznościowych ESN Polska, na których publikowane będą wpisy poświęcone programowi. Więcej informacji znajdziecie w poprzednich artykułach - Zmienia życie, otwiera umysły oraz Nowe inicjatywy programu Erasmus+

 

Education & Youth Team ESN Polska