Poznaj Kubę - Przewodniczącego Komitetu IT ESN Poland.
Poznaj Bartka - Koordynatora projektu International Jobs in Poland ESN Polska
Poznaj Paulę - Administratora WZD ESN Poland.
Poznaj Justynę - Przewodnicząca Komitetu HR ESN Poland
Poznaj Pawła - Partnership Managera ESN Poland
Poznaj Polę - Koordynatorkę Grupy ds. Sieci ESN Poland.
Poznaj Maję - Koordynatora ds. Szkoleń ESN Poland.
Poznaj Natalię - Education Officer ESN Poland.
Poznaj Zuzannę - Członka Komisji Rewizyjnej ESN Polska

Pages